Tværfagligt projekt

Kursusindhold

De studerende skal på grundlag af synopsen fra kurset i "organisationsanalyse" selv definere og analysere en case fra sundhedssektoren ved at inddrage deres opnåede viden, færdigheder og kompetence fra første års kurser i en integreret tilgang. De skal vise evne til at sætte sig ind i de for problemstillingen relevante elementer, aspekter og processer.

I projektet skal den stuerende kunne inddrage relevant litteratur i sin analyse, og belyse hvilken betydning IT har. De studerende skal inddrage indsigter og begreber fra faget "Organisationsanalyse", men skal selv vælge hvilke øvrige fagligheder fra første års kurser, som de vil inddrage. Ud over Organisationsanalyse, skal der yderligere inddrages viden fra mindst et andet af første års fag.

Engelsk titel

Transdisciplinary project

Uddannelse

bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obigatorisk (2018-ordningen)

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Kunne demonstrere anvendt viden opnået i det første år under kurset i "Organisationsanalyse" og yderligere mindst et andet fag i en konkret case og demonstrere hvordan den tværdiscplinære anvenddelse bidrager til større indsigt og mulighed for at belyse casens problemstilling.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
30 min mundtlig eksamen uden forberedelse på baggrund af skriftlig grupperapport

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har
været til mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen på 30 min på basis af genafleveret rapport

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hvordan de valgte fagområder indgår i casen
 • Redegøre for de valgte fagområders interne afgrænsninger og sammenhænge samt hvordan de til sammen kan bidrage til at belyse casen

 

Færdigheder:

 • Være i stand til at anvende de valgte fagområders terminologi og redskaber i analysen af casen

 

Kompetence:

 • Fremlægge en analyse af en eller flere relevante problemstillinger der er identificeret i projektarbejdet med casen   

 

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 93
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18006U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Placering
Forår
Juni måned
Skemagruppe
Se skema
Kapacitet
60
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lars Kayser   (2-7b7a4f82847d733d7a843d737a)
Gemt den 23-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students