Organisationsanalyse

Kursusindhold

Faget introducerer de studerende til grundlæggende organisationsanalyse anvendt i en sundhedssektorkontekst. De studerende undervises i grundlæggende organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber. Der skal oparbejdes basal viden om den samfundsvidenskabelige forståelse af konkrete organisatoriske sammenhænge, hvori it anvendes eller søges implementeret. Målet er, at de studerende bliver i stand til selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer

Engelsk titel

Organizational Analysis

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • skelne mellem og redegøre for udvalgte organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber 
 • have kendskab til organisationsanalytiske studier af sundheds-it

 

Færdigheder

 • beskrive organiseringen af udvalgte dele af sundhedssektoren med relevante organisationsteoretiske begreber
 • identificere organisatoriske aspekter af en given problemstilling
 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen
 • finde og anvende relevant litteratur i relation til organisatoriske problemstillinger

 

Kompetencer

 • selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

Forelæsninger og holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives mundlig individuel feedback fra underviser og studerende efter afholdelse af oplæg i løbet af kurset.

Efter endt eksamen gives der individuel feedback i forbindelse med bedømmelsen.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Opgaven, der kan afleveres individuelt eller i grupper op til 3, skal indeholde en relevant case vedrørende IT i en sundhedsorganisatorisk sammenhæng, en organisationsanalytisk problemstilling, inklusiv identifikation af relevante organisationsanalytiske aspekter, redegørelse for relevante teorier og begreber og identifikation af eksisterende organisationsanalyser med relevans for problemstillingen. Projektet skal udmunde i en formulering af organisationsanalytiske spørgsmål til videre udforskning i Tværfagligt projektforløb.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at bestå eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • skelne mellem og redegøre for udvalgte organisationsanalytiske perspektiver, teorier og begreber 
 • have kendskab til organisationsanalytiske studier af sundheds-it

 

Færdigheder

 • beskrive organiseringen af udvalgte dele af sundhedssektoren med relevante organisationsteoretiske begreber
 • identificere organisatoriske aspekter af en given problemstilling
 • identificere og vurdere forskelle og ligheder mellem flere studier af samme fænomen
 • finde og anvende relevant litteratur i relation til organisatoriske problemstillinger

 

Kompetencer

 • selvstændigt at forstå og analysere de organisatoriske problemstillinger, som mødet mellem sundhedsvæsen og informationsteknologi afstedkommer
 • præsentere selvstændige indsigter og kritiske refleksioner over konkrete organisationsanalyser

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 170
 • Projektarbejde
 • 30
 • Eksamen
 • 25
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SITB18005U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 deltagere
Studienævn
Studienævn for Sundhed og informatik
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henriette Langstrup   (5-6f6c736875477a7c756b35727c356b72)
Underviser

Henriette Langstrup
Holdlærer NN
Evt. gæsteforelæsere

Gemt den 23-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students