Folkesundhedsvidenskabeligt projektdesign

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at opøve studerendes evner til at fremtænke, udvikle, gennemføre, og formidle folkesundhedsvidenskabelige projekter. Med udgangspunkt i kandidatspecialet, vil de studerende i løbet af kurset få redskaber til at reflektere over og tilrettelægge processen. Kurset er tiltænkt studerende, der er eller skal i gang med at skrive deres speciale på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Engelsk titel

Public health project planning

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

MSc in Global Health - Danish-languaged elective course

Kandidatuddannelsen i Sundhed og Informatik - valgfrit element

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt

Forelæsning, holdtimer

Tekster

Video og andet internetbaseret materiale

Studerende skal være indskrevet på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab, MSc in Global Health eller MSc i Sundhed og Informatik og have gennemført mindst 60 ECTS point af uddannelsen.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kurset bestås gennem aktiv kursusdeltagelse, herunder aflevering af projektplan og deltagelse i peer-feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at have opnået nedenstående viden, færdigheder og kompetencer.

Viden

 • Kende til tidsstyringsredskaber
 • Forstå et folkesundhedsvidenskabeligt projekts hovedfaser
 • Kende til skriveteknikker og metoder

 

Færdigheder

 • Præsentere projektideer og problemformulering
 • Vurdere andres ideer og problemformulering
 • Udarbejde en tidsplan
 • Samarbejde med andre specialeskrivere med henblik på at støtte hinandens projektproces, herunder brug af peer-feedback metoder
 • Reflektere over projektprocessen

 

Kompetencer

 • Selvstændigt at lede sit projekt
 • Selvstændigt at formidle sit projekt
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 94
 • Studiegrupper
 • 20
 • Total
 • 134

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK20007U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se skemaet i syllabus
Kapacitet
45 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christopher Jamil de Montgomery   (4-656f71704275777066306d7730666d)
Underviser

Christopher Jamil de Montgomery, evt. eksterne undervisere

Gemt den 12-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students