Lægemiddeløkonomi og regulering

Kursusindhold

Målet er, at den studerende opnår overblik over markedet for lægemidler og muligheder og udfordringer for regulering og tilegner sig indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • Markedsstrukturen på lægemiddelområdet og vilkår for regulering af dette
 • Alternative metoder til regulering af lægemiddelområdet, og deres styrker og svagheder

 

Faget giver en introduktion til og overblik over lægemiddelområdet med fokus på sygehusmedicin.

I faget gennemgås udvikling af lægemidler, herunder innovation, omkostninger ved udvikling af lægemidler, opgavefordeling mellem den offentlige og den private sektor, offentligt-privat samarbejde, samt afprøvning af nye lægemidler; markedsstrukturens betydning for producenternes adfærd, herunder betydningen af monopoler/oligopoler og af om præparater er originale, parallelimporterede eller generiske; prisfastsættelse (herunder value based pricing, cost plus pricing, willingness to pay pricing samt mixed model pricing) og risikodelingsaftaler; producenternes markedsføring af lægemidler; efterspørgselssiden og dens konsekvenser for køberadfærd; konkrete redskaber til regulering af dels priserne på lægemidler og dels udgifterne til lægemidler; lægers ordinationsadfærd og regulerende organers redskaber til regulering/påvirkning af denne; samt centrale processer og aktører med hensyn til kvalitetssikring i bred forstand på lægemiddelområdet - inkl. interventioner over for polyfarmaci.

En række empiriske felter gennemgås med udgangspunkt i primært økonomisk teori med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Der lægges vægt på at skabe forståelse af markedsstrukturen på lægemiddelområdet og af samspillet mellem markedsstruktur og regulering.

Faget omfatter såvel danske forhold, regulering på europæisk niveau, samt internationale erfaringer med regulering. 

Engelsk titel

Pharmacoeconomics and -regulation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhedsfaglig kandidat - valgfag

MSc in Global Health - elective course in Danish

MSc in Human Biology - elective course in Danish

 

Dette kursus er også åbent for Ph.D.-studerende på SUND, som skal ansøge om at blive optaget som tompladsstuderende for at få en plads på kurset. Læs mere om hvordan man søger og øvrige regler her:

https:/​/​sund.ku.dk/​uddannelse/​efter-og-videreuddannelser/​enkeltfag/​

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for struktur og funktion på markedet for lægemidler med fokus på sygehusmedicin, dets centrale aktører og processer, samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.

 

Færdigheder

 • Selvstændigt analysere og vurdere et marked for et eller flere lægemidler med udgangspunkt i økonomisk teori.


Kompetencer

 • Selvstændigt og kritisk analysere forskellige styringsredskaber på lægemiddelområdet med fokus på deres relevans i konkrete markedssituationer og over for specifikke problemstillinger.

 

Holdundervisning.

Kurserne i "Sundhedsvæsenets struktur og funktion" samt "Sundhedsøkonomi" på bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab på KU eller tilsvarende.

Kollektiv

Rettevejledning efter skriftlig eksamen.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne i KUs eksamenshus:

Digitale noter - system til upload af studerende egne noter.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

3. og sidste eksamensforsøg udbydes i reeksamensperioden: august 2024

Se eksamensplane på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnår karakteren 12, skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for struktur og funktion på markedet for lægemidler med fokus på sygehusmedicin, dets centrale aktører og processer, samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.
 • Redegøre for muligheder og udfordringer for regulering på markedet for lægemidler og centrale problemstillinger i forbindelse med regulering af området

Færdigheder

 • Selvstændigt karakterisere, analysere og vurdere et marked for et eller flere lægemidler med udgangspunkt i økonomisk teori.


Kompetencer

 • Selvstændigt og kritisk analysere forskellige styringsredskaber på lægemiddelområdet med fokus på relevansen i en konkret markedssituation.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 231
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOK19001U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemet i syllabus.
Kapacitet
40 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • mwh701 mwh701   (3-6a71644275777066306d7730666d)
Underviser

Kursusansvarlig og eksterne gæsteundervisere

Gemt den 29-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students