Sundhedsøkonomi

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til generel økonomisk teori, sundhedsøkonomi og sundhedsøkonomisk evaluering. Kurset gennemgår økonomiske principper anvendt på økonomiske problemstillinger i almindelighed, men trækker overvejende på eksempler fra problemstillinger knyttet til folkesundhed.

Kurset introducerer prisdannelse og markeder, hvor beskrivelse og analyse indledningsvis er knyttet til markeder med konkurrence. Efterfølgende udvides diskussionen til at dreje sig om allokering i mere komplicerede situationer, hvilket fører til en diskussion af betydning af konkurrenceforhold, eksternaliteter og markedsfejl. Endvidere gennemgås finansiering af sundhedsvæsenet, problemer knyttet til sundhedsforsikring, og ulighed i sundhed.

Kurset introducerer endvidere makroøkonomiske principper og ser blandt andet på, hvad der bestemmer produktionen (BNP) i samfundet, arbejdsløshed og inflation.

Parallelt med gennemgangen af økonomisk teori og dens anvendelse indenfor sundhed gives en introduktion til et mere værktøjsorienteret område, nemlig cost-effectiveness analyser.

Engelsk titel

Health Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • redegøre for alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • beskrive hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • redegøre til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske spørgsmål;
 • beregne økonomiske virkninger af politiske tiltag med et sundhedsmæssigt sigte; 
 • analysere forebyggelsespolitik indenfor en økonomisk teoretisk ramme;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • diskutere og vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • indgå i en kvalificeret diskussion af emner som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.

Forelæsning og holdundervisning.
Ved forelæsninger gennemgås fagets pensum.
I holdundervisningen løses konkrete opgaver med aktiv deltagelse af de studerende.

Der vil blive benyttet en lærebog eller et kompendium, der dækker samme stofområde som

Health Economics, Jay Bhattacharya, Timothy Hyde and Peter Tu. Palgrave Macmillan.

Endvidere anvendes en række supplerende noter og uddrag af anden litteratur vedr. bl.a. makroøkonomien, markedsfejl og ulighed. Denne del af undervisningsmaterialerne lægges i kursets kursusrum ved semesterstart.

 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Holdundervisningen er lagt an på aktiv deltagelse af de studerende og løbende diskussion og feedback.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 6 timer
Prøveformsdetaljer
Prøveformen vil være en 6-timers tag-hjem eksamen i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 ved den skriftlige eksamen skal den studerende kunne besvare den stillede eksamensopgave, idet den studerende på tilfredsstillende vis demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer inden for kursets læringsmål:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • redegøre for alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • beskrive hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • redegøre til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske spørgsmål;
 • beregne økonomiske virkninger af politiske tiltag med et sundhedsmæssigt sigte; 
 • analysere forebyggelsespolitik indenfor en økonomisk teoretisk ramme;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • diskutere og vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • indgå i en kvalificeret diskussion af emner som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 215
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20014U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Torben Heien Nielsen   (3-84787e5075737f7e3e7b853e747b)
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students