Organisationsanalyse og videnskabsteori

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til folkesundhedsvidenskabelig organisationsanalyse og udvalgte videnskabsteoretiske emner. Kurset gennemgår normative, epistemologiske og ontologiske positioner og bruger dem til at analysere organisationsanalytiske emner og tekster. Kurset træner den studerende i at arbejde refleksivt med egne antagelser og se hvornår og hvordan andre kan anskue problemstillinger på andre måder. 

Engelsk titel

Organisation Analysis and Philosophy of Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kender til videnskabsteoretiske positioner og deres betydning for, hvordan forskellige aktører analyserer og agerer i organisatorisk samspil. Det skal bidrage til, at den studerende ser sig i stand til selvstændigt at analysere folkesundhedsvidenskabeligt relevante organisatoriske problemstillinger, herunder som de fremstår eksplicit og implicit i videnskabelige tekster.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • redegøre for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere forskelle i normative antagelser og deres betydning for videnskabelige teksters budskaber;
 • analysere, afkode og diskutere forskellige tekstyper og forholde sig til belægget for deres udsagn.   

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til udvalgte organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner;
 • forholde sig refleksivt til konkrete studier og de organisationsanalytiske og videnskabsteoretiske positioner, som de eksplicit eller implicit lader komme til udtryk.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse. Der vil skulle forberedes oplæg og tekster i forbindelse med øvelser.

Et kompendium og tilvalgsmuligheder i Absalon. Lejlighedvis vil en bog eller dele af en bog indgå i pensum 

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Individuel eksamen.
Der udleveres tekster, som skal analyseres.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for udvalgte videnskabsteoretiske positioner;
 • redegøre for udvalgte organisationsanalytiske positioner;
 • redegøre for forskelle i grundantagelser i udvalgte tilgange til organisationsanalyse og arbejdet med folkesundhed i bred forstand.

 

Færdigheder

 • påpege og argumentere for implikationerne af forskellige videnskabsteoretiske retninger for typen af organisationsanalytisk indsigt og tilgange til arbejdet med folkesundhed;
 • identificere forskelle i normative antagelser og deres betydning for videnskabelige teksters budskaber;
 • analysere, afkode og diskutere forskellige tekstyper og forholde sig til belægget for deres udsagn.   

 

Kompetencer

 • præsentere selvstændige indsigter og velbegrundede refleksioner
  i forhold til udvalgte organisationsanalytiske og folkesundhedsvidenskabelige emner;
 • forholde sig refleksivt til konkrete studier og de organisationsanalytiske og videnskabsteoretiske positioner, som de eksplicit eller implicit lader komme til udtryk.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 145
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Klaus Lindgaard Høyer   (4-6d6e6a714275777066306d7730666d)
Underviser

Klaus Lindgaard Høyer, Jan Kyrre Berg Friis

Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students