Epidemiologi 2

Kursusindhold

Kurset bygger videre på kurset 'Epidemiologi 1' på BA-uddannelsens 1. semester. Kurset fokuserer på beregning af epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål, samt de væsentligste epidemiologiske fejlkilder. Kurset forbereder den studerende på kurset 'Videregående epidemiologi' på KA-uddannelsens 1. semester.

Engelsk titel

Epidemiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at den studerende skal kunne forstå, gengive, kritisk vurdere, beregne og diskutere de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål, samt fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser. Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kende til de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Kende til de væsentligste fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Færdigheder:

 • Kunne beregne de væsentligste epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Kunne gengive de væsentligste fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer:

 • Kunne vurdere beregninger af de væsentligste hyppigheds-og associationsmål
 • Kunne diskutere om epidemiologiske undersøgelser er påvirket af fejlkilder

Forelæsninger og holdundervisning

Lærebog, forelæsningsslides, artikler, øvelsesopgaver, videoer mm. Lærebogen skal købes, mens øvrigt materiale kan tilgås via Absalon.

Bestået eksamen i Epidemiologi 1 - SFOB20004E

For meritstuderende: Søger du kurset som meritstuderende skal du have bestået ”Kursus og eksamen i Epidemiologi 1” eller have opnået tilsvarende kompetencer ved at have bestået andet kursus på samme niveau og af samme omfang inden for emnerne karakteristika og styrker/svagheder ved de væsentligste epidemiologiske designs . Dokumentation for tilsvarende kompetencer i form af kursusbeskrivelse og resultat efter eksamen skal vedhæftes ansøgningen

I kurset indgår en frivillig skriftlig aflevering, som forbereder den studerende på den afsluttende eksamen

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Udlevering af artikel i Digital Eksamen 24 timer før 4-timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshus.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt til eksamen, men ingen kontakt til omverden i form af netadgang, mobiltelefon eller lignende.

Adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshus udover standardprogrammerne: R

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Ved 10 eller færre studerende tilmeldt til reeksamen

Prøveform: Mundtlig eksamen

Prøveformsdetalje: 25 minutters eksamination

Forberedelse: Uden forberedelse

Hjælpemidler: Alle hjælpemidler tilladt

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne demonstrere

Viden:

 • Kendskab til hyppigheds- og associationsmål
 • Kendskab til fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Færdigheder:

 • Beregning af epidemiologiske hyppigheds- og associationsmål
 • Gengivelse af fejlkilder i epidemiologiske undersøgelser

 

Kompetencer:

 • Kritisk vurdering af beregninger af hyppigheds-og associationsmål
 • Diskussion af epidemiologiske fejlkilder

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 96
 • Eksamen
 • 12
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20008U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår og Blok 3
Skemagruppe
Se syllabus.
Kapacitet
68 pladser til FSV-studerende
10 pladser til eksterne studerende
Kapacitet i alt: 78 pladser
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mads Kamper-Jørgensen   (4-7266706645787a736933707a336970)
Underviser

Mads Kamper-Jørgensen, Sara Hallum

Gemt den 05-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students