Demografi

Kursusindhold

Fagets mål er at give de studerende grundlæggende viden om demografiske begreber og metoder og om de vigtigste demografiske kendsgerninger og udviklingslinier. Det drejer sig om fødsel, giftermål, vandringer og død, studeret alders-, køns- og kalendertidsspecifikt og stratificeret geografisk. Adfærdsmæssige, socioøkonomiske og biologiske determinanter indgår i den analytiske demografi og berøres kort i kurset.

Engelsk titel

Demography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at

Have opnået følgende viden

 • viden om danske og internationale demografiske forhold og udviklingstendenser i centrale mål, som behandles på kurset (fx dødelighed, fertilitet, pardannelse), samt centrale forklaringsmodeller (fx demografisk transitioner)
 • teoretisk viden om betydning af demografi for samfundsanalyser og samfundspolitik;
 • praktisk viden om hvordan man bruger danske og internationale datakilder til at belyse demografiske problemstillinger.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • redegøre for demografiske metode og forklaringsmodeller;
 • brug af statistisk software R til at gennemføre demografiske undersøgelser baseret på danske og internationale datakilder ved hjælp af demografiske værktøjer, f.eks., dødelighedstavle, aldersspecifikke og aldersstandardiserede rater;
 • kommunikation af resultater fra demografiske undersøgelser inklusive betydning og begrænsninger.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning.
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.

 

Forelæsninger og øvelsestimer (dels opgaveregning, dels IT-øvelser med tilgang til Danmarks Statistiks Statistikbank).

"Basal Demografisk Metode", kompendium af Michael Væth, Århus Universitet, tilgængeliggøres på Absalon.
Lisbeth B. Knudsen (2016). Introduktion til demografisk metode, 3. udgave. Syddansk Universitetsforlag.
og supplerende tidsskriftartikler, som udleveres.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6 timer
Prøveformsdetaljer
6-timers skriftlig hjemmeopgave i digital eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

I eksamensperioden arbejder de studerende individuelt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen og undervisningen demonstrere viden, færdigheder og kompetencer: 

Have opnået følgende viden

 • viden om danske og internationale demografiske forhold og udviklingstendenser i centrale mål, som behandles på kurset (fx dødelighed, fertilitet, pardannelse), samt centrale forklaringsmodeller (fx demografisk transitioner)

 • teoretisk viden om betydning af demografi for samfundsanalyser og samfundspolitik;

 • praktisk viden om hvordan man bruger danske og internationale datakilder til at belyse demografiske problemstillinger.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • redegøre for demografiske metode og forklaringsmodeller;
 • brug af statistisk software R til at gennemføre demografiske undersøgelser baseret på danske og internationale datakilder ved hjælp af demografiske værktøjer, f.eks., dødelighedstavle, aldersspecifikke og aldersstandardiserede rater;
 • kommunikation af resultater fra demografiske undersøgelser inklusive betydning og begrænsninger.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning.
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Eksamen
 • 6
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20007U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
68 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Alexander Gerds   (3-87747a53757c8286877487417e8841777e)
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students