Social medicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering

Kursusindhold

Faget gennemgår udvalgte centrale områder inden for socialmedicin, sygdomsforebyggelse og rehabilitering ved et fokus på udsatte grupper i relation til de systemer, hvor social medicin og sygdomsforebyggelse udøves i Danmark. Med afsæt i de socialmedicinske problemstillinger introducerer kurset udvalgte teorier, begreber og forebyggelsesstrategier, der bidrager til forståelse for og analyse af interaktionen mellem udsatte grupper og samfundsmæssige instanser som kommuner, regioner og stat.

Engelsk titel

Social Medicine, disease prevention, and rehabilitation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for definitioner af og karakteristika for social udsathed og marginalisering
 • Beskrive begrebet social ulighed og dets betydning for sundhed og sygdom
 • Redegøre for sociale årsager til og følger af kronisk sygdom, belastning og funktionsevnetab
 • Redegøre for rehabiliteringsbegrebet og funktionsevnevurdering
 • Redegøre for centrale begreber inden for sygdomsforebyggelse
 • Beskrive de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse
 • Forklare organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark

 

Færdigheder

 • Demonstrere overblik over og anvende begreber, definitioner og teorier i analysen af problemstillinger, der involverer social udsathed, marginalisering, kronisk sygdom og funktionsevnetab
 • Kunne vurdere social ulighed i og sociale årsager til og konsekvenser af kronisk sygdom
 • Beskrive og analysere de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse
 • Beskrive etiske og politiske aspekter af centrale forebyggelsesindsatser lokalt og globalt

 

Kompetencer

 • Reflektere over gængse problemstillinger inden for forebyggelse i Danmark
 • Kunne demonstrere hvorledes teorier og begreber til beskrivelse af udsatte grupper og sygdomsforebyggelse kan overføres til udvikling af relevante indsatser i befolkningen
 • Kunne reflektere kritisk over, hvad der i sygdomsforebyggelse udpeges som mulige årsagssammenhænge samt reflektere over determinanter for sygdom fra individ til samfundsniveau

Forelæsninger og holdtimer

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig 48 timers eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren bestået, skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for definitioner af og karakteristika for social udsathed og marginsalisering
 • Beskrive begrebet social ulighed og dets betydning for sundhed og sygdom
 • Redegøre for sociale årsager til og følger af kronisk sygdom, belastning og funktionsevnetab
 • Redegøre for rehabiliteringsbegrebet og funktionsevnevurdering
 • Redegøre for centrale begreber inden for sygdomsforebyggelse
 • Beskrive de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse og inddrage organiseringen af sygdomsforebyggelse i Danmark heri

 

Færdigheder

 • Demonstrere overblik over og anvende begreber, definitioner og teorier i analysen af problemstillinger, der involverer social udsathed, marginalisering, kronisk sygdom og funktionsevnetab
 • Kunne vurdere social ulighed i og sociale årsager til og konsekvenser af kronisk sygdom
 • Beskrive og analysere de vigtigste strategier og politikker for sygdomsforebyggelse
 • Beskrive etiske og politiske aspekter af centrale forebyggelsesindsatser lokalt og globalt

 

Kompetencer

 • Reflektere over gængse problemstillinger inden for forebyggelse i Danmark
 • Kunne demonstrere hvorledes teorier og begreber til beskrivelse af udsatte grupper og sygdomsforebyggelse kan overføres til udvikling af relevante indsatser i befolkningen
 • Kunne reflektere kritisk over, hvad der i sygdomsforebyggelse udpeges som mulige årsagssammenhænge samt reflektere over determinanter for sygdom fra individ til samfundsniveau
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 199
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOB20002U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se syllabus
Kapacitet
68 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Natasja Koitzsch Jensen   (4-71646d684376787167316e7831676e)
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students