Forvaltningslære og forvaltningsret

Kursusindhold

Kurset er både teoretisk og anvendelsesorienteret og skal give kendskab til rammerne for arbejdet i offentlig forvaltning, inkl. retsregler, organisation og styringsredskaber, samt give analytiske færdigheder inden for både opgaveløsning i den offentlige forvaltning og eksterne analyser af sektorens funktion. Diskussion af spørgsmål er et fast element i undervisningen - især inden for forvaltningsretten.

Engelsk titel

Public Administration and Administrative Law

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfag

Kandidatuddannelsen i sundhed og informatik - valgfag

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse - valgfag

MSc in Human Biology - elective course in Danish

MSc in Global Health - elective course in Danish

 

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

Beskrive den danske offentlige forvaltnings struktur samt dens placering og rolle i det danske politiske system.

Referere væsentlige tyngdepunkter og tendenser i dansk forvaltnings udvikling mht. struktur og styring.

Referere de centrale elementer i de væsentligste teorier indenfor forvaltningslærens fagområde, herunder Webers bureaukrati-model og New Public Management.

Færdighed

Analysere og diskutere den offentlige sektors vilkår og funktion.

Analysere og diskutere forvaltningsretlige problemstillinger. 

Kompetence

Selvstændigt analysere administrative problemstillinger, styringsredskaber og incitamentstrukturer ud fra de væsentligste teorier inden for forvaltningslærens fagområde.

Selvstændigt omsætte forvaltningsretlige regelsæt til korrekt forvaltning mht. kompetence, delegation, hjemmel, habilitet, sagsforberedelse, parters rettigheder, offentlighed og tavshedspligt, afgørelse, begrundelse og klagevejledning, samt konsekvenser af fejl i sagsbehandlingen.

Holdundervisning

For meritstuderende: Vi anbefaler at du har kendskab til indholdet i kurset "Sundhedsvæsenets struktur og funktion" på 1. semester af bacheloruddannelsen på folkesundhedsvidenskab eller et tilsvarende kursus.

Kollektiv
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Der udarbejdes en kommenteret besvarelse af eksamensopgaven.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
4 timers skriftlig eksamen i KUs eksamenshuse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende elektroniske hjælpemidler i KUs eksamenshus udover standardhjælpemidlerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

Beskrive den danske offentlige forvaltnings struktur samt dens placering og rolle i det danske politiske system.

Referere væsentlige tyngdepunkter og tendenser i dansk forvaltnings udvikling mht. struktur og styring.

Referere de centrale elementer i de væsentligste teorier indenfor forvaltningslærens fagområde, herunder Webers bureaukrati-model og New Public Management.

Færdigheder:

Analysere administrative problemstillinger, styringsredskaber og incitamentstrukturer ud fra de væsentligste teorier inden for forvaltningslærens fagområde

Kompetencer:

Omsætte forvaltningsretlige regelsæt til korrekt forvaltning mht. kompetence, delegation, hjemmel, habilitet, sagsforberedelse, parters rettigheder, offentlighed og tavshedspligt, afgørelse, begrundelse, klagevejledning og konsekvenser af fejl i sagsbehandlingen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse (anslået)
 • 241
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 285

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09095U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Undervisningen foregår i 1. halvdel af semesteret.
Placering
Forår
Skemagruppe
Se skema i syllabus.
Kurset samlæses med valgfag i Forvaltningslære og forvalætningsret på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.
Kapacitet
20 studerende
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Okkels Birk   (3-6c73664477797268326f7932686f)
Gemt den 28-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students