Erhvervsorienteret projektforløb (MSc)

Kursusindhold

Formålet med projektforløbet er at give den studerende indsigt i arbejdsopgaver og arbejdsbetingelser på arbejdspladser, der er relevante for nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab. Formålet er desuden at give den studerende mulighed for at afprøve sin viden og sine færdigheder og kompetencer i en jobsituation, som ligner den, der tilbydes nyuddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

 

På kandidatdelen kan et erhvervsorienteret projektforløb afløse 10, 15, 20 eller 30 ECTS-point. For erhvervsorienterede projektforløb svarer ét ECTS-point til at den studerende skal være på praktikstedet i minimum 18,5 timer. I et erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS skal den studerende således som minimum være på praktikstedet i alt 20*18,5 timer = 370 timer. Den studerende vælger selv om hun/han vil være på praktikstedet fuld tid (f.eks. 37 timer/uge i 10 uger), nedsat tid (f.eks. 30 timer /uge i 12,33 uger) eller varierende (f.eks. 37 timer/uge i de første 6 uger, og herefter 7,4 uger med 20 timer/uge).

 

Erhvervsorienteret projektforløb kan udføres af 1, 2 eller 3 studerende.
Se nedenstående oversigt for sideantal i opgaven og vejledningstimer:

Antal studerende

Antal ECTS

Maksimalt omfang af normalsider

Vejledningsnorm i timer i alt

Vidensgrundlag

1

10

10

10

10 videnskabelige artikler/referencer

2

10

15

12

10 videnskabelige artikler/referencer

3

10

20

12

10 videnskabelige artikler/referencer

Engelsk titel

Internship (MSc)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - valgfrit element

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 

Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes folkesundhedsvidenskabelige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet;
 • diskutere folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.

Vejledning og projektforløb.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
En projektopgave efter det erhvervsorienterede forløb skal rumme:

1. En kort beskrivelse af arbejdsstedet
2. En kort oversigt over de opgaver, man som projektstuderende har arbejdet med
3. En folkesundhedsvidenskabelig refleksion over hele eller dele af forløbet og dets opgaver. Dette skal være den bærende del af opgaven.

Der er ikke bestemte krav til opbygning af projektopgaven, men opbygningen kan oftest med fordel afspejle de nævnte tre punkter. Opgaven bør udover teksten omfatte referencer og/eller pensumliste. Der skal som hovedregel ikke være bilag, men i specielle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at vedlægge et bilag, fx et vigtigt dokumentationsmateriale som den studerende har produceret i løbet af projektforløbet.

Se også kursusindhold ift. sideantal og referencer.
På de opgaver og projekter, hvor der er sat en maksimumslængde på antal normalsider à 2.400 anslag med mellemrum, skal forsiden indeholde en angivelse af antal anslag i opgaven, eksklusive indholdsfortegnelse, abstract, tabeller, figurer og litteraturliste, men inklusive fod- eller slutnoter. Det er tilladt at vedhæfte bilag hvis det aftales med vejleder. Bilag, som studerende ønsker skal tages med i den samlede vurdering, skal angives og tælles med i antallet af sider. Hvis opgaven overskrider det tilladte antal sider/anslag, skal det påvirke bedømmelsen negativt.


Kravet om individualisering af skriftlige opgaver indebærer, at der skal redegøres for hvilken studerende, der har været hovedansvarlig for hvilket afsnit. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan være indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag.

Projektopgaven kan skrives på enten dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at bestå forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere at have opnået viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver.

 

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver;

 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver i erhvervsforløbet;

 • beskrive løsningen af en eller flere hovedopgaver, som den studerende har gennemført.

 • gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb
   

Kompetencer

 • Reflektere over folkesundhedsvidenskabelige relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført.
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 185
 • Vejledning
 • 10
 • Eksamen
 • 80
 • Total
 • 275

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFOA09008U
ECTS
10 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Projektarbejde
Kapacitet
Ingen begrænsning for FSV-studerende.
Kurset udbydes ikke til eksterne studerende.
Studienævn
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab og Global Sundhed
Udbydende institut
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Lisbeth E. Knudsen   (4-6e6b676d4275777066306d7730666d)
Gemt den 15-07-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students