Grundlæggende farmakologi og lægemiddelstoffers biotilgængelighed

Kursusindhold

Kurset giver de studerende indsigt i grundlæggende farmakokinetiske (PK) og farmakodynamiske (PD) termer og principper med vægt lagt på processer relateret til absorption, distribution, metabolisme og ekskretion (ADME) samt lægemiddelstoffers biotilgængelighed.

I forelæsningerne gives en indføring i en række grundlæggende PK begreber med hovedvægt lagt på ADME-egenskaber. Desuden gives en grundlæggende indføring i PD begreber med vægt lagt på forståelse af receptorer som lægemiddeltargets, herunder agonisme og antagonisme samt en gennemgang af de vigtigste fysisk-kemiske egenskaber for lægemiddelindholdsstoffet og processer, som har betydning for targeting og biotilgængelighed.

I klassetimerne arbejder de studerende med beregningsopgaver, der supplerer forelæsningerne inden for PKPD og biotilgængelig. Kurset indholder også eksperimentelle farmakologiske øvelse/demonstrationer, som illustrerer receptorfarmakologi.

Engelsk titel

Fundamental Pharmacology and Bioavailability of Drugs

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - begrænset valgfrit
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi - obligatorisk

Samlæses med SKBS17004U på bacheloruddannelsen i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering.

Valgfrit for studerende på natur-, sundheds- og teknisk videnskabelige uddannelser.

Målbeskrivelse

 

Efter endt kursus forventes den studerende at have:

Viden

 • opnået viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed
 • opnået viden om udvalgte lægemidler og lægemiddelstoffer samt om betydningen af farmakologiske parametre og biotilgængelighed i relation til lægemiddeludviklingsprocessen

 

Færdigheder

 • foretage beregninger og vurderinger af udvalgte parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data

 

Kompetencer

 • formidle viden/​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt

27 forelæsninger á 45 min.
15 klasselektioner á 45 min.

 • Rang, Dale, Ritter, Flower & Henderson: Pharmacology, 7th ed., Churchill Livingstone 2012

 • Rowland, M. & Tozer, T.N.: Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics. Concepts and Applications, 4th ed., Lippincott, Williams & Wilkins, 2011

Undervisningen er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har bestået teoretiske kurser i organisk kemi (mindst 7,5 ECTS) og biokemi (mindst 7,5 ECTS) på bachelorniveau.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • demonstrere viden om og en forståelse for de vigtigste begreber relateret til grundlæggende farmakologi og biotilgængelighed

 

Færdigheder

 • gennemføre beregninger, analyser og vurderinger af parametre, der indgår i PD, PK og ADME problemstillinger på baggrund af eksperimentelle og kliniske data
 • formidle viden/​​information om biotilgængelighed samt PKPD egenskaber for udvalgte lægemiddelstoffer både skriftligt og mundtligt

 

Kompetencer

 • håndtere betydningen af et lægemiddelstofs fysisk-kemiske egenskaber i relation til optimering af dets biotilgængelighed
 • anvende alle de for farmakologien relevante begreber, metoder og sammenhænge korrekt i relation til de stillede opgaver

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 27
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SFABB1011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
50
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Flemming Steen Jørgensen   (3-6a776e4477797268326f7932686f)
Gemt den 22-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students