Introduktion til klinisk praksis på hospital

Kursusindhold

Kursets målsætning er at give den studerende indtryk af arbejdet på et hospital, med særlig vægt på medikoteknisk afdeling og klinisk ophold på apparaturtunge afdelinger.

Kurset foregår i en 3-ugers periode i juni. Deltagerne følger forelæsninger de første 3 dage i hospitalsvæsenets organisation, etik, hygiejne m.m. og gennemgang af medikotekniske metoder. Dernæst 2 dages ophold på en medikoteknisk afdeling på hospital, og dernæst ophold på en klinisk afdeling 2 uger.

Engelsk titel

Introduction to Clinical Practise in Hospitals

Uddannelse

Bacheloruddannelsen til civilingeniør i medicin og teknologi - obligatorisk

Målbeskrivelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

VIDEN

 • beskrive sygehusvæsenets organisation og tal
 • beskrive de overordnede principper for etik og færden på hospital
 • beskrive sygdomsbegrebet, normalitet, forsøgsplanlægning, metaanalyser, Cochrane-databasen, MTV-begrebet og baggrunden for og brug af kliniske retningslinjer for ”bedste praksis”


FÆRDIGHEDER

 • anvende de overordnede principper for hygiejne på hopsital
 • beskrive anvendelse af apparatur på hospital med udgangspunkt i defibrillatoren, intensiv patientens apparatur, neonatal kuvøsen, strålebehandling med acceleratoren og billeddiagnostik i bred forstand


KOMPETENCER

 • redegøre for de overordnede principper for medikoteknisk afdelings organisering og apparaturdatabaser
 • redegøre for el-sikkerhed på hospital
 • analysere problemstillinger af teknisk karakter og implementere løsninger ud fra økonomiske, etiske, hygiejniske og sikkerhedsmæssige krav
 • indgå i en tværfaglig arbejdsgruppe, afkode kodeks for adfærd og indsats, og evaluere og udvikle egne samarbejdsevner
 • kommunikere mundtligt og skriftligt om kliniske emner med korrekt brug af fagsprog
 • tilpasse sin attitude, interesse, moral, etik og sociale kompatibilitet til de normer man møder på en arbejdsplads i sundhedsvæsenet
 • søge teknisk og klinisk viden og selvstændigt tilegne sig denne forud for nye og fremmede opgaver

Forelæsninger, praktisk klinisk ophold og øvelser

De studerende udstationeres på et hospital i hovedstadsregionen.

Skriftlig
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Rapport
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

VIDEN

 • beskrive sygehusvæsenets organisation og tal
 • beskrive de overordnede principper for etik og færden på hospital
 • beskrive sygdomsbegrebet, normalitet, forsøgsplanlægning, metaanalyser, Cochrane-databasen, MTV-begrebet og baggrunden for og brug af kliniske retningslinjer for ”bedste praksis”


FÆRDIGHEDER

 • anvende de overordnede principper for hygiejne på hopsital
 • beskrive anvendelse af apparatur på hospital med udgangspunkt i defibrillatoren, intensiv patientens apparatur, neonatal kuvøsen, strålebehandling med acceleratoren og billeddiagnostik i bred forstand


KOMPETENCER

 • redegøre for de overordnede principper for medikoteknisk afdelings organisering og apparaturdatabaser
 • redegøre for el-sikkerhed på hospital
 • analysere problemstillinger af teknisk karakter og implementere løsninger ud fra økonomiske, etiske, hygiejniske og sikkerhedsmæssige krav
 • indgå i en tværfaglig arbejdsgruppe, afkode kodeks for adfærd og indsats, og evaluere og udvikle egne samarbejdsevner
 • kommunikere mundtligt og skriftligt om kliniske emner med korrekt brug af fagsprog
 • tilpasse sin attitude, interesse, moral, etik og sociale kompatibilitet til de normer man møder på en arbejdsplads i sundhedsvæsenet
 • søge teknisk og klinisk viden og selvstændigt tilegne sig denne forud for nye og fremmede opgaver

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • Klinik
 • 64
 • Projektarbejde
 • 37
 • Total
 • 138

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
SCIA10007U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
3 uger i juni
Placering
Forår
Skemagruppe
Se Syllabus
Kapacitet
60 studerende. Forbeholdt studerende i medicin og teknologi
Studienævn
Studienævn fra DTU
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Udbydende fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Barbara Malene Bjerregaard Fischer   (22-67667767667766337266716a736a336b6e78686d6a7745776a6c6e74736d336970)
Hvis du har brug for hjælp:
Spørgsmål til undervisning eller holdsætning på dine KU-kurser, kontakt:
Undervisning@sund.ku.dk

Spørgsmål til og examiner på dine KU-kurser, kontakt:
eksamen@sund.ku.dk

Spørgsmål til studieplanlægning på SUND, kontakt:
vejledning@sund.ku.dk
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students