Projektorienteret forløb - BA

Kursusindhold

De studerende kan vælge at tage et projektorienteret forløb i hele eller en del af femte semester på 15, 22,5 eller 30 ECTS.

Det projektorienterede forløb skal være fagligt relevant for bacheloruddannelsen i sociologi. Det kan fx. uddybe og give praktisk erfaring med centrale temaer/problemstillinger i uddannelsen; give faglig og praktisk erfaring inden for relevante arbejdsområder; bidrage med erfaringer og viden inden for et område, som ønskes uddybet i bacheloropgaven.

 

Det projektorienterede forløb kan finde sted i en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution, hvor der udføres akademisk arbejde og er ansat akademisk arbejdskraft, som kan yde faglig relevant supervision. Desuden kan man afholde forløbet igennem start-up i egen virksomhed, hvor man indgår i et støtte forløb i et af de innovationshubs der findes på KU. Studievejledningen kan være behjælpelig med at identificere et relevant praktiksted, men den studerende skal selv lave en aftale med arbejdsstedet omkring forløbet.

 

Et projektorienteret forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren for projektkoordinerede forløb. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, at det projektorienterede forløb fremstår så gennemtænkt som muligt, og at det er indgået en aftale om forløbet.

 

 

Engelsk titel

Academic Internship - BSc

Uddannelse

Projektorienteret forløb KUN for bachelorstuderende indskrevet på Bacheloruddannelsen i Sociologi, KU.

Målbeskrivelse

Formålet med et projektorienteret forløb er, at den studerende afprøver og udbygger sine teoretiske indsigter og/eller metodiske færdigheder i en praktisk og erhvervsmæssig sammenhæng.

Indsatsen i et projektorienteret forløb skal være fagligt relevant og på et passende akademisk niveau.

Indsatsen kan være af teoretisk eller metodisk karakter eller udgøre et vægtet forhold heraf. Den afsluttende projektrapport skal anstille relevante sociologiske betragtninger over hele eller udvalgte dele af den samlede indsats i det projektorienterede forløb. Derudover skal rapporten afspejle det evt. vægtede forhold mellem teori og metode. Nærmere bestemt skal den studerende i projektrapporten kunne:

 

Viden

- gøre rede for det samlede faglige udbytte, de erhvervede færdigheder og indsigter i forbindelse med det gennemførte projektorienterede forløb

- identificere de sociologiske problematikker, der har været behandlet i det projektorienterede forløb

Færdigheder

- beherske sociologiske metoder og/eller teorier i en anvendt kontekst

- diskutere hvad der udgør det sociologiske bidrag i de gennemførte aktiviteter/opgaver

- beskrive hvordan sociologisk viden er blevet kommunikeret til andre fagligheder

Kompetencer

- diskutere hvordan den studerende har struktureret og gennemført arbejdsstedets opgaver inden for de givne rammer

- reflektere over samarbejdet med andre fagligheder

- demonstrere evnen til at tage ansvar for egen faglige læring i en arbejdsmarkedsorienteret kontekst

Sideløbende med det projektorienterede forløb afholdes en række undervisningsgange på campus, som skal understøtte den studerendes faglige og akademiske udbytte.

Evt. litteratur bliver gjort tilgængeligt via Absalon inden og/eller i forbindelse med undervisningsgangene på CSS.

Det projektorienterede forløb skal forhåndsgodkendes af koordinatoren. Du skal udfylde og underskrive en ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb. Aftalen skal sikre, at forløbet bliver så gennemtænkt som muligt inkl. arbejdsopgaver, arbejdstid, kontaktperson samt de praktiske og formelle rammer.
Aftalen om projektorienteret forløb er en skriftlig aftale mellem instituttet, den studerende og arbejdsstedet, hvori rettigheder og pligter under opholdet præciseres. Der skal være tale om en formaliseret tilknytning af en vis varighed. Et projektorienteret forløb skal som minimum svare til 3 måneders fuldtidsarbejde. 5 måneders fuldtidsarbejde svarer til 30 ECTS. Du finder dokumentet "Ansøgning om forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb" på KUnet under "Blanketter". I aftalen står de forskellige punkter, der skal dækkes.

Den samlede forventede arbejdsbelastning for det projektorienterede forløb:
("Projektarbejde" angiver den forventede arbejdstid på projektstedet)

Projektorienteret forløb på 15 ECTS:
Vejledning: 9 timer
Projektarbejde: 388
Eksamen: 15 timer
I alt 412 timer

Projektorienteret forløb på 22,5 ECTS:
Vejledning 9
Projektarbejde 586,5
Eksamen 22,5
I alt 618 timer

Projektorienteret forløb på 30 ECTS:
Vejledning 9 timer
Projektarbejde 785 timer
Eksamen 30 timer
I alt 824 timer

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Individuel skriftlig opgave.

Omfanget af projektrapporten er:
Ved 30 ECTS: maksimum 20 sider (á 2400 tegn)
Ved 22,5 ECTS: maksimum 17,5 sider (á 2400 tegn)
Ved 15 ECTS: maksimum 15 sider (á 2400 tegn)
Krav til indstilling til eksamen

Sociologistuderende skal have forhåndsgodkendt og være tilmeldt opholdet for at kunne deltage til eksamen.

Hjælpemidler

Policy on the Use of Generative AI Software and Large Language Models in Exams

The Department of Sociology prohibits the use of generative AI software and large language models (AI/LLMs), such as ChatGPT, for generating novel and creative content in written exams. However, students may use AI/LLMs to enhance the presentation of their own original work, such as text editing, argument validation, or improving statistical programming code. Students must disclose if and how AI/LLMs have been used in an appendix, which will not count toward the page limit of the exam. This policy is in place to ensure that students’ written exams accurately reflect their own knowledge and understanding of the material.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Aflevering sker i Digital eksamen. Den præcise dato fremgår af eksamensplanen der kan findes på KUnet.

Reeksamen

Prøveform ved re-eksamen er den samme som ved ordinær.

Tilmelding til re-eksamen sker i reeksamenstilmeldingsperioden.
Se mere på KUnet.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

  • Kategori
  • Timer
  • Feltarbejde
  • 824
  • Total
  • 824

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
POFBAC2016
ECTS
30 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Der afholdes tre seminarer information kommer i Absalon.
Studienævn
Sociologisk studienævn
Udbydende institut
  • Sociologisk Institut
Udbydende fakultet
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Poul Poder   (2-7e7e4e817d713c79833c7279)
Gemt den 19-04-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students