Virksomhedsprojekt - hovedvejleder fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab 15 eller 30 ECTS

Kursusindhold

Engelsk titel

Project in Practice - main supervisor from the Department of Plant and Environmental Sciences 15 or 30 ECTS

Uddannelse

Se din uddannelsesside på KUnet > Vælg relevant uddannelse > Bachelorprojekt og andre projekter > Virksomhedsprojekt for information om mulighederne for virksomhedprojekt på din uddannelse.

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3.
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​

Den studerende og vejleder udarbejder en relevant litteraturliste.

Den studerende skal have bestået hele førsteårsprøven på sin uddannelse før et virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan påbegyndes.

Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.

Ikke relevant
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30-60 min
Prøveformsdetaljer
Se Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3
http:/​/​www.science.ku.dk/​studerende/​studieordninger/​faelles_sto/​Faelles-del.pdf/​

Virksomhedsprojekt på bachelorniveau kan være på 15 eller 30 ECTS afhængig af reglerne i din studieordning.

Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 15 ECTS er 412 timer.
Arbejdsbelastning for virksomhedsprojekt på 30 ECTS er 824 timer.

Virksomhedsprojekt kan udføres på enten dansk eller engelsk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

For uddannelser, hvor virksomhedsprojektet bedømmes med karakterer på 7-trinsskala, fremgår det af den uddannelsesspecifikke studieordning.
Reeksamen

Reglerne om Virksomhedsprojekt finder du i Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne bilag 3

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 412
  • Total
  • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NVIRKPLEBA
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed
Afhænger af
antal ECTS-point
og blokplacering.
Placering
Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4 og Sommer
Halv tid over to eller 4 blokke (henholdsvis 15 og 30 ECTS-point) (blok 1+2, 2+3, 3+4, 4+5 eller 5+1).
Skemagruppe
Den studerende planlægger selv placering i samråd med vejleder.
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
SCIENCE Uddannelse
Udbydende institut
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
  • Kirsten Jørgensen   (3-6f6d6e4474706972326f7932686f)
Gemt den 30-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students