Bæredygtig afgrødeproduktion

Kursusindhold

 

Kurset beskæftiger sig med konceptet ’afgrøde’ og hvordan en afgrøde udnytter markens vand, lys og næringsstoffer.

Kurset omhandler ligeledes, hvordan afgrøder dyrkes og hvordan man sikrer en mere bæredygtig produktion.

Kurset beskæftiger sig både med afgrøder til direkte konsum og som foder og inkluderer følgende afgrødekategorier: Korn, græsser, bælgplanter, rodfrugter, industriafgrøder, foderafgrøder og grøntsager.

Der fokuseres på følgende områder:

 1. * Kendskab til forskellige afgrødetyper
 2. * Afgrødefysiologi og hvordan denne adskiller sig fra enkelt-plante-fysiologi
 3. * Afgrøders iboende egenskaber herunder fænologi og udvikling
 4. * Forædling af nye sorter og sortsvalg
 5. * Dyrkningskrav og forhold
 6. * Bæredygtighed og klimatilpasning
 7. * Samspil med naturlige dyrkningsfaktorer
 8. * Samspil med "menneskeskabte dyrkningsfaktorer"
 9. * Sædskifte
 10. * Anvendelse og kvalitet
   

Kurset indeholder teoretiske øvelser om sædskifter samt en række praktiske øvelser der blandt andet omhandler bestemmelse af: fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst, afgrødefysiologi.

 

Engelsk titel

Sustainable Crop Production

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at give studerende med interesse for såvel konventionel som økologisk afgrødeproduktion et afrundet undervisningsforløb om afgrøders iboende egenskaber, så de forstår de muligheder og begrænsninger, der eksisterer ved dyrkning af landbrugs- og grøntsagsafgrøder. De studerende vil også blive præsenteret for afgrødernes anvendelse i bred betydning.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 1. -beskrive afgrøders iboende egenskaber, herunder biologi, fysiologi, økologi og klimatiske krav.
 2. - beskrive afgrøders vækst, udbyttedannelse, fænologi og anvendelse.


Færdigheder:
- forklare betydningen af planteforædling, -ernæring og -beskyttelse
- forklare sædskiftets betydning
- forklare sammenhængen imellem afgrøderne og deres udnyttelse af vækstfaktorer (lys, vand, temperatur og næringsstoffer)
- reflektere over hvordan interne og eksterne faktorer, f.eks støtteordninger, vandmiljø- og pesticidplaner, påvirker afgrødevalg

Kompetencer:
- diskutere den miljø- og klimamæssige baggrund for valg af landbrugs- og grøntsagsafgrøder

Foruden forelæsninger, vil der være teoretiske og praktiske øvelser i drivhus og mark for at belyse centrale problemstillinger i kurset. Der udarbejdes rapporter over de praktiske øvelser, som indgår i pensum. Øvelserne omfatter overvejende målelige faktorer, fænologi og udvikling (BBCH skala), udbyttekomponenter, bestandstæthedsrelationer, aksudvikling (korn og græsser), vækstmålinger, rodvækst og afgrødefysiologi. Der vil være to ekskursioner i løbet af kurset.

Lærebog: Connor, Roberts and Cassman (2011) Crop Ecology – Productivity and Management in Agricultural Systems

En række supplementsartikler, bl.a.
Kapitler fra The physiology of crop yield, second edition, (Hay R & Porter) 2006. Blackwell

Øvelsesvejledninger

Specifikt materiale kan findes på Absalon.

Grundlæggende viden om planter anbefales. Forslag til supplerende litteratur vil blive lagt på Absalon.

Kurset foregår på Taastrup Campus

Skriftlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af de 4 øvelsesrapporter

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern censor
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. Den mundtlige eksamen består af to spørgsmål - det ene udleveres 24 timer før eksamen og det andet trækkes umiddelbart inden eksamen. Der er 30 min. forberedelse til det andet spørgsmål. Eksaminationstid: 30 min. Alle hjælpemidler tilladt.

Hvis kravene for indstilling til eksamen ikke er opfyldt skal de 4 rapporter være afleveret 2 uger inden re-eksamen og godkendes for at gå til eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se under "Målbeskrivelser"

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Teoretiske øvelser
 • 15
 • Praktiske øvelser
 • 25
 • Ekskursioner
 • 18
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB23000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Dorte Bodin Dresbøll   (4-6d6b6d7b4979756e7737747e376d74)
dbdr@plen.ku.dk
Tlf.: 35333452
Institut for Plante og Miljøvidenskab,
Faggruppe Afgrødevidenskab
Underviser

Kristian Thorup-Kristensen
Christian Andreasen
Dorte Bodin Dresbøll

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students