Grundkursus i plantebeskyttelse

Kursusindhold

I dette kursus introduceres de studerende for nogle af de vigtigste skadegørere i dansk planteproduktion i land-, skov- og havebrug. De studerende lærer at identificere vigtige skadegørere og få et grundlæggende kendskab til deres biologi, økologi, forekomst, udbredelse, hyppighed og spredning. Kurset introducerer de vigtigste metoder til at forebygge og bekæmpe skadegørere på en bæredygtig måde, heriblandt kulturtekniske metoder, valg af afgrøder og sorter, anvendelse af sædskifte samt kemiske, biologiske og fysiske bekæmpelsesmetoder. De forskellige teknikkers effektivitet samt fordele og ulemper vil blive diskuteret. Desuden vil lovgivning og virkningen af forskellige danske og internationale handlingsplaner vedrørende brug af bekæmpelsesmetoder, heriblandt pesticidlovgivning, blive omtalt. Der vil være en ekskursion i forbindelse med kurset. 

Engelsk titel

Basic Course in Plant Protection

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Målbeskrivelse

Efter kurset er afsluttet skal de studerende være i stand til at:

Viden 

·         Identificere de vigtigste skadegørere og nyttedyr

·         Beskrive biologi, økologi, livscyklus og udbredelse af de vigtigste skadegørere på dyrkede arealer Have kendskab til de almindelige forebyggende foranstaltninger så som sædskifte og funktionel biodiversitet

·         Have kendskab til bekæmpelsesmetoder som kulturtekniske, fysiske, biologiske og kemiske metoder

·         Have kendskab til lovgivningen vedrørende bekæmpelsen af skadegørere og de miljømæssige konsekvenser af bekæmpelsesmetoderne

Færdigheder

·         Være i stand til at identificerede de vigtigste ukrudtsarter på deres unge udviklingstrin

·         Være i stand til at identificere de vigtigste skade- og nyttedyr

·         Være i stand til at identificere de vigtigste plantesygdomme

·         Kunne forklare samspillet mellem afgrøde, skadegørere, herunder de symptomer skadegørerne forårsager,og hvordan de påvirker planterne

·         Kunne kommunikere forebyggelses- og bekæmpelsesstrategier som en integreret del af planteproduktion

 

Kompetencer:

·         Være i stand til at diskutere forebyggelses– og bekæmpelsestiltag for skadegørere og samspillet mellem organismerne set i relation til integreret plantebeskyttelse (IPM) og forskellige dyrkningssystemer

·         Være i stand til at vurdere metoder for bekæmpelse af skadegørere

·         Være i stand til at diskutere de dyrkningsmæssige og miljømæssige konsekvenser ved brug af de forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesmetoder.

.          Benytte online værkstøj såsom rådgivningsværktøjet "Plant Protection online"

Der gives forelæsninger i den teoretiske baggrund, som vil blive fulgt op med praktiske og teoretiske øvelser samt gruppearbejde. De praktiske øvelser vil omhandle identifikation af ukrudtsplanter på de unge udviklingstrin, identifikation af plantesygdomme, nytte- og skadedyr. Der vil være mindst en ekskursion i forbindelse med kurset. De studerende for mulighed for at udvikle deres digitale kompetencer ved blandt andet at benytte rådgivningsværktøjet "Plant Protection online".

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve, 4 timer, alle hjælpemidler tilladt.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Forudsætning for at gå til eksamen:

Godkendelse af 75 % af eksperimentelle øvelser/rapporter

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 20 minutters mundtlig eksamination, 20 min. forberedelse.

 

75 % af eksperimentelle øvelser / rapporter skal være godkendt senest to uger før reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen bygger på i hvilken grad eksamensbesvarelsen reflekterer, at ovenstående målbeskrivelser er opnået.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Teoretiske øvelser
 • 5
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 9
 • Projektarbejde
 • 25
 • Vejledning
 • 6
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB18000U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Andreasen   (3-73717e50807c757e3e7b853e747b)
Underviser

Hans Lyngs Jørgensen, Lene Sigsgaard

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students