By- og landskabsplanters botanik

Kursusindhold

By- og landskabsplanters botanik benytter en evidensbaseret tilgang til at skabe en forståelse, der går både i bredden og i dybden, af brugen af planter - bynært og i landskabet.  Fundamentet i kurset udgøres af en grundig gennemgang af park-, by-, have- og landskabsplanternes morfologi og systematik, således at de studerende får indgående kendskab til en lang række slægter fordelt over mange familier. Dette suppleres bl.a. med undervisning i de større plantegruppers livscykler, en indføring i botanisk nomenklatur (videnskabelige og danske plantenavne), og hvordan man selv finder og forholde sig kritisk til botaniske oplysninger på internettet.

Det faglige fundament bringes i spil ved behandling af aktuelle problemstillinger som fx brugen af eksotiske prydplanter vs. hjemmehørende arter, invasive arter, hvordan bestøvere og anden fauna understøttes gennem plantevalg, og hvordan grundigt plantekendskab fungerer som et vigtigt redskab i klimatilpasnings- og byudviklings problematikker.

Forståelsen af elementerne kædes sammen gennem bl.a. forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser, gruppeopgaver og præsentationer, ekskursioner og aktivt brug af Campus-Haven.

Engelsk titel

Botany of Urban and Landscape Plants

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 

 

Målbeskrivelse

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for anvendte planter i byen og landskabet. Kursets primære formål er at give disse studerende de nødvendige botaniske forudsætninger for at forstå, udvælge og sammensætte planter til at opfylde komplekse behov i by-, have- og kulturlandskabet.

Efter kurset vil den studerende være i stand til at:


Viden:
Identificere og sætte navn på (latinsk og dansk) et antal plante slægter inkl familie, der anvendes indenfor landskabsarkitektur.

Beskrive en given plante med korrekt morfologisk terminologi.

Analysere morfologiske karakterer til at henføre planter, de ikke tidligere har set, til familie, evt. slægt.

Nøgle hjemmehørende arter efter en flora.

Redegøre for generelle principper i livscyklus hos planter.

Være fortrolige med en række ressourcer på internettet inden for fx systematik, taksonomi, planteanvendelse.

Kunne finde nuværende og tidligere navne på planter, der har skiftet navn.

 

Færdigheder:
Analysere planter ud fra morfologi og habitus, og på baggrund af dette argumentere for en systematisk klassifikation.

Analysere en plantes morfologiske reproduktions karakterer og ud fra dette vurdere plantens livsstrategi og dermed dens rolle i et beplantningsforslag.

Vurdere og sagligt formidle fordele og ulemper ved brugen af en specifik plante i en specifik kontekst.

Vurdere en beplantning mht morfologisk variation, livsvarighed, habitus, blomstringstider, dækningsgrad, bestøvning og spredning, etc.

Vurdere om plantevalg er tilpasset voksested.


Kompetencer:
Overskue komplekse problemstillinger i forhold til beplantninger.

Kende planter, der indgår i beplantningsplaner for have og landskab.

Være i stand til kritisk og fagligt at vurdere en beplantning fx i forhold til bæredygtighed, og bidrag til biodiversitet og økosystemer.

Vide, hvor og hvordan man finder ny viden om planter og deres anvendelse.

Anvende dansk og udenlandsk botanisk litteratur.

Anvende botaniske arbejdsmetoder.

Forelæsninger, praktiske og teoretiske øvelser, gruppeopgaver og præsentationer, ekskursioner og aktivt brug af Campus-Haven.

Ved forelæsningerne gives en gennemgang af de systematiske karakterer for udvalgte familier og slægter. Der gøres brug af IT præsentationer. I øvelserne indøves, ved brug af levende plantemateriale, morfologi, systematik og plantekundskab ved hjælp af danske bestemmelsesværker og gennem udarbejdelse af teoretiske og praktiske øvelser.

 


Systematisk litteratur og plantebestemmelsesværker fx

Jacobsen, N., Jensen, J. & Johnsen, B., 1999: Systematisk botanik. Samfundslitteratur
Mikkelsen, V. M., 1981: Morfologisk botanik. Samfundslitteratur
Gram, K. 1984. Træer og buske i vintertilstand
Stace, C. 1997.  New Flora of the British Isles
Bruns sortiments katalog 2013/14

online anerkendte databaser inden for planters klassifikation og anvendelse 

Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og planters diversitet, Botanik; Organismernes diversitet

Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Beskrivelse af eksamen: Eksamen er en fire timers skriftlig eksamen. Halvdelen af eksamen (2 timer) er helt uden hjælpemidler. Den anden halvdel (2 timer) er med relevant litteratur(se nedenfor).

Vægtning: 100%
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Systematisk Botanik

Dansk flora; Den Nye Nordiske Flora og
Træer og Buske i vintertilstand

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination. 20 min. forberedelse med de hjælpemidler, der er beskrevet under den ordinære eksamen, herefter 20 min. mundtlig eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 106
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB15011U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Marian Ørgaard   (3-75776d4878746d7636737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students