Biokemi 2

Kursusindhold

Kurset giver en dybdegående teoretisk indføring i organismers biokemi med hovedvægt på den integrerede metabolisme i højere organismer. Kurset giver endvidere praktisk erfaring med en række biokemiske analyser og forskningsmetoder ved hjælp af laboratorieøvelser.

Kurset dækker udvalgte emner inden for tre overordnede moduler: 1) enzymer og biosynteseveje, 2) energimetabolisme, og 3) immunologi og farmakologi. Bland de udvalgte emner er enzymkinetik, aminosyrebiosyntese, specialiseret metabolisme, samt kulhydrat- og fedtsyreomsætning.

Kurset vil også give eksempler på hvorledes biokemi bruges i praksis gennem industrioplæg fra lægemiddel-, enzym- og fødevareindustrien.

Engelsk titel

Biochemistry 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive funktionen af aminosyrer, fedtsyrer, glykogen og stivelse, og redegøre for deres biosyntese or regulering. 
 • Beskrive hvordan enzymer kan katalysere kemiske reaktioner ved brug af simple eksempler såsom peptidaser. 
 • Klassificere forskellige typer af enzyminhibering baseret på enzymkinetiske data.
 • Redegøre for funktionen af specialiserede metabolitter og klassificere dem i forskellige typer baseret på biosyntetisk oprindelse. 
 • Beskrive den overordnede funktion og opbygning af det innate og det adaptive immunsystem.
 • Redegøre for basale aspekter af farmakologi såsom ADME og lægemiddeludvikling. 

 

Færdigheder:

 • Anvende en række centrale biokemiske analysemetoder og fortolke eksperimentelle data inden for kursets emneområder. 
 • Samarbejde med andre om gennemførsel og rapportering af laboratorieforsøg.
 • Analysere og diskutere en videnskabelig artikel systematisk og kritisk.
 • Brug et kemitegneprogram til at tegne kemiske strukturer samt reaktionsmekanismer. 


Kompetencer:

 • Foreslå bioteknologiske indgreb eller analyser til at opnå specifikke formål eller specifik information ud fra kendskab til det studerede biokemiske system.
 • Reflektere over hvordan den teoretiske viden fra kursets pensum relaterer sig til den samlede, integrerede metabolisme i højere organismer.
 • Indse betydningen af biokemi i grundvidenskabelig og anvendt forskning, f.eks. i den bioteknologiske industri.

Undervisningen indeholder både teoretiske undervisning og laboratorieøvelser. Den teoretiske undervisning omfatter forelæsninger og teoretiske øvelser (opgaveløsning) samt gennemgang og diskussion af videnskabelige artikler. Laboratorieøvelser og rapportering heraf indgår som en væsentlig del af undervisningen og tager udgangspunkt i og støtter op om det forlæste stof samt sikrer en udbygning af kendskab til biokemiske analysemetoder. Gæsteforelæsninger fra industrien vil blive inddraget for at perspektivere det teoretiske stof og give eksempler på anvendt forskning.

 • Berg, Tymoczko & Stryer: “Biochemistry” (nyeste udgave)                    
 • Udvalgte tidsskriftsartikler (uploades på Absalon)

Kompetencer svarende til et grundlæggende biokemi-kursus (f. eks. Biokemi 1 eller Biokemi).

Kurset henvender sig særligt til studerende fra følgende uddannelser:
Bacheloruddannelsen i Bioteknologi
Bacheloruddannelsen i Fødevarer og Ernæring
Bacheloruddannelsen i Husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i Naturressourser
Studerende fra andre uddannelser er velkomne, og disse studerende gøres opmærksom på, at der er anbefalede forudsætninger.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Skriftlig feedback på individuelle øvelsesrapporter og løbende mundtlig feedback i undervisningsforløbet (individuel såvel som kollektiv). 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig prøve

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Minimum 4 ud af 5 rapporter skal være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Computere må ikke være indstillet på en måde, der tillader kommunikation med andre i eller uden for eksamenslokalet. Internettet må ikke tilgås under eksamen. Eventuelle mobile netværksnøgler eller lignende skal udtages inden eksamen og afleveres til eksamenstilsynet. Tablets og telefoner skal være indstillet på ”flymode” under hele eksamen.

 

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som ved den ordinære eksamen.

Hvis kravene for indstilling til eksamen ikke er opfyldt (min. 4 godkendte laboratorierapporter) skal de opfyldes senest 2 uger før reeksamensugen. 

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination på 20 min uden forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Her henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 110
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 28
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB14031U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
64
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH)
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Fernando Geu-Flores   (3-6c6b6d4676726b7434717b346a71)
Underviser

Kurset har forelæsere og øvelseslærere til teoretiske- og laboratorieøvelser.

Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students