Veterinær Zoologi

Kursusindhold

Undervisningen i Veterinær Zoologi introducerer den basale anatomi hos hvirveldyrgrupperne fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr. Der gennemgås hvordan disse dyregrupper, ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellige levevis og hvordan dette afspejles morfologisk. Der lægges vægt på såvel vilde hvirveldyr som produktions- og hobbydyr. Den studerende præsenteres for det zoologiske systematiske system, grundlæggende morfologisk opbygning hos de enkelte hvirveldyrgrupper samt basal udviklingslære (sammenhængen mellem evolution og anatomi). Afslutningsvis vil anatomien af specifikke organsystemer sammenlignes på tværs af de forskellige hvirveldyrgrupper.

Engelsk titel

Veterinary Zoology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin

Målbeskrivelse

Når kurset afsluttes forventes den studerende at kunne:

Viden:

- forstå opbygningen af det zoologiske systematiske system, placering af produktions- og hobbydyr i dette system samt dyrenes overordnede slægtsskabsrelationer.

- kende de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning og karakteristika.

- kende de grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer hos forskellige hvirveldyrgrupper.

- navngive en række almindelige hvirveldyrarter, angive deres slægtsskabsrelationer samt beskrive deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

- forklare hvordan hvirveldyr ud fra samme grundlæggende "byggeplan", har tilpasset sig forskellig levevis.

- håndtere dissektionsinstrumenter og anvende disse ved dissektion af flere hvirveldyrgrupper.

- vurdere hvor et givent hvirveldyrdyr (f.eks. eksotisk kæledyr) hører til systematisk og dermed hvilken organopbygning man kan forvente at finde ved dissektion.

 

Kompetencer:

- anvende et basalt kendskab til hvirveldyrenes anatomi og dissektion i senere kurser på studiet rettet mod produktions- og hobbydyr.

- henføre en bestemt anatomisk opbygning af et organsystem til en bestemt hvirveldyrgruppe.

- kommunikere på fagsprog med henblik på at kunne diskutere zoologi.

Undervisningen omfatter forelæsninger og praktiske øvelser, hvor kendskab til hvirveldyrenes anatomiske opbygning og sammenlignende anatomi samt evolutionære slægtskab indlæres ved dissektioner og demonstration af præparater. Desuden anvendes eksamensrelevante teoretiske tests i Absalon undervejs.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Mundtlig
Individuel

Mundtlig feedback gives ved praktiske øvelser.

Individuel feedback ved digitale quizzer.

ECTS
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Multiple choice.

Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal i tilfredsstillende omfang udvise:

Viden:

 • Forståelse af opbygningen af det zoologiske systematiske system.
 • Kendskab til de enkelte hvirveldyrgruppers morfologiske opbygning, grundlæggende træk ved skelettet og udvalgte organsystemer.
 • Forståelse af udviklingen af hvirveldyrenes grundlæggende "byggeplan" for udvalgte organsystemer som tilpasning til forskellig levevis og udvise kendskab til eksempler herpå indenfor hvirveldyrklasserne.
 • Evne til at navngive af en række almindelige hvirveldyrarter, deres karakteristika og levesteder.

 

Færdigheder:

 • Evne til at identificere og kende placering af karakteristiske organer hos flere hvirveldyrgrupper som de fremstår ved dissektionsøvelser.

 

Kompetencer:

 • Evne til at anvende grundlæggende fagspecifik terminologi indenfor zoologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 50,5
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 6
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 82,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NPLB13006U
ECTS
3 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Blokuge 8 er friholdt for undervisning.
Tidsplan offentliggøres på Absalon senest 14 dage før kursusstart
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Skemagruppe A deles i blok 1 med kurset Veterinær Etik og Videnskabsteori.
Kapacitet
186. Forbeholdt veterinærstuderende.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævnet for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Christian Kapel   (3-676c6f4474706972326f7932686f)
  Hovedansvarlig
 • Nicolai Vitt Meyling   (3-727a714474706972326f7932686f)
Hvis du har behov for at kontakte studiesekretæren, kan du se hvem der er kursets studiesekretær på AUS’ kontaktliste:
https:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​aus-medarbejderoversigt/​#Studieservice
Gemt den 11-05-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students