Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis

Kursusindhold

Modulet henvender sig især til professionelle med fokus på undervisning, pædagogik, uddannelse, sundhed, ledelse, terapi og omsorg.  Undervisningen foregår i konstant samklang mellem teori og praksis i tæt overensstemmelse med den enkeltes og gruppens professionsorienterede interesser.
Modulet fokuserer på:

 • Kroppens betydning for personlig og social udvikling. Bevægelsesglæde,  kropskontakt, tillid, flow og fællesskab.
 • Kroppens sprog i professionel praksis. Kroppens betydning for kontakt, nærvær, empati og lederskab.
 • Body-mind teknikker og kropsbevidsthed.
 • Bevægelsespsykologi og fænomenologisk inspireret pædagogik og læringsteori.
 • Coaching.
 • Terapeutisk bevidsthed.
 • Det helhedsorienterede kropssyn i teori og praksis.
 • Narrativ og kunstnerisk inspirerede forskningsmetoder.
 • Praktikerforskning.
Engelsk titel

Embodiment, Movement Psychology and Pedagogy in Professional Practice

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal erhverve sig viden om:

 • Overordnede teoretiske tilgange til det helhedsorienterede kropssyn og dets ophav og nybrud i forhold til bevægelse og idrætslig praksis.
 • En bevægelsespsykologisk og fænomenologisk inspireret pædagogisk tilgang til krop, bevægelse og idræt.
 • Relevansen i arbejde med et helhedsorienteret kropssyn i forhold til forskellige problemstillinger og mangfoldige idrætslige kontekster.
 • Praktisk erfaring med og viden om, hvordan der kan arbejdes med ovenstående i bevægelsespædagogiske og professionspersonlige områder.


Færdigheder:
Den studerende vil opnå færdigheder i at kunne arbejde med en narrativ, kunstnerisk og praktikerfokuseret forskningstilgang, der tager udgangspunkt i empiri fra egen professionel praksis og forholder sig til relevant teori og praksis inden for fagets emneområde

Kompetencer:
Den studerende skal:

 • Opnå kompetence til at arbejde med en bevægelsespsykologisk/pædagogisk og praktikerforskningsfokuseret tilgang til idræt og bevægelse.
 • Blive i stand til at undersøge potentialet i at arbejde med at helhedsorienteret kropssyn med fokus på personlig og social udvikling i mangfoldige idrætslige kontekster.
 • Udvikle kompetent kendskab til mulige anvendelsesmuligheder indenfor professionel praksis herunder indsigt i egne ressourcer og udviklingsmuligheder.

Forelæsninger, gruppearbejder, praksisundervisning, feltarbejde, præsentationer og diskussioner.

Oplyses på Absalon (KUs studieinformationssystem)

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der vil være både peer- feedback og mundtlig feedback fra underviserne i forbindelse med obligatoriske studieopgaver. Derudover vil der være vejledning af problemformuleringer og mundtlig peer-feedback og underviserfeedback i forbindelse med den enkelte studerendes fremlæggelse af idéer til eksamensprojekt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 35 min, inkl. votering
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en kombination af et skriftligt oplæg og en mundtlig og praktisk eksamen med individuel bedømmelse.
Eksamen kan afvikles i gruppe af max 2 personer.
Opgaven er på max. 8 sider (12 ved gruppe), ekskl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturhenvisninger. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Til den mundtlige og praktiske prøve afsættes 35 min, (50 min ved gruppeeksamen), inkl. votering.
Der gives en samlet bedømmelse.
Krav til indstilling til eksamen

Der vil indgå 2 obligatoriske studieopgaver i forløbet, som skal være godkendte for at kunne blive indstillet til eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen, hvor det skriftlige oplæg kan genbruges.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 60
 • Forberedelse (anslået)
 • 352
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEM23000U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Prisen for Modul 3 (15 ECTS) er kr. 27.500,-, som betales forud pr. semester.

Skemagruppe
2 internatmøder (fredag-lørdag) og 4 heldagsseminarer (fra kl. 10-17) samt 2 online zoom vejledninger.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helle Winther   (8-6a796b70766a67744270677a75306d7730666d)
Gemt den 14-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students