Masterprojekt

Kursusindhold

At den studerende gennem en større opgave gives mulighed for fordybelse i et særligt emne, som dokumenterer den studerendes evne til at anvende og omsætte teoretisk viden i forbindelse med en samfundsaktuel problemstilling.

Engelsk titel

Master's Project

Uddannelse

Masteruddannelsen i idræt og velfærd

Målbeskrivelse

Deltagerne på kurset skal opnå følgende kompetencer:
 

 • Identificere problemstillinger knyttet til velfærdspolitiske idrætsfaglige temaer.
 • Planlægge og gennemføre en selvstændig analyse med udgangspunkt i problemstillingen og forholde sig kritisk til sine resultater.
 • Konkludere, kritisk diskutere og perspektivere den viden, der er fremkommet i masteropgaven.
 • Demonstrere evne til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt med en problemstilling inden for uddannelsens formål.
 • Demonstrere forståelse for og fortrolighed med en for problemstillingen relevant metode og teori.
 • Formidle arbejdet med en idrætsvidenskabelig problemstilling på en klar og forståelig måde, såvel mundtligt som skriftligt.

Ved opstart af masteropgaven aftales emne og forløb med vejlederen. Der gives individuel vejledning.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 45 min
Skriftlig aflevering, løbede gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Der afleveres en masteropgave (ca. 50 sider) som forsvares mundtligt.
Projektet kan skrives individuelt eller i grupper af 2-3 studerende.
Den mundtlige eksamination aflægges individuelt eller i gruppen som har udarbejdet materopgaven.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 390
 • Vejledning
 • 22
 • Total
 • 412

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEM15009U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Pris for modul 5 (15 ECTS) er kr. 27.500,-, som betales forud pr. semester.

Skemagruppe
Én mødegang og ellers kun vejledning.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Glen Nielsen   (8-6f76716d747b6d7648766d807b36737d366c73)
Underviser

Undervisere på Institut for Idræt og Ernæring

Gemt den 13-12-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students