Præstationsoptimering i eliteidræt

Kursusindhold

Kurset omhandler præstationsoptimering i eliteidræt enten via akutte interventioner (metoder/procedurer som appliceres umiddelbart inden eller under konkurrence) eller via længerevarende træningsinterventioner (fx intensivering, tapering op til konkurrence eller træningsperioder med andre metoder fokuseret på specifikke træningstilpasninger), der kan inducere fysiologiske adaptationer af relevans for den humane præstationsevne i allerede trænede/højt adapterede atleter. 

Engelsk titel

Optimization of Elite Sport Performance

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

I løbet af kurset opnår den studerende:

Viden

 • De tilpasninger der foregår under perioder med specifik træning, samt deres betydning for præstationsevne.
 • Hvad der begrænser præstationsevnen, samt hvordan præstationsevnen og træningsrespons påvirkes af forskellige ergogene stoffer.
 • Forskningsmetoder til at undersøge præstationsoptimering ud fra et humanfysiologisk perspektiv.

 

Færdigheder

 • At kunne vurdere, hvordan perioder med forskellige former for intensiveret træning eller ændret træningsstimuli potentielt kan forbedre præstationsevnen i diverse idrætsgrene.
 • At kunne vurdere, hvordan specifikke studier på eliteatleter eller anden relevant forskning på andre målgrupper kan appliceres på en specifik gruppe af eliteatleter og hvordan dette kan translateres til forbedret præstationsevne eller optimeret træningsrespons.
 • Forskningsmetoder til at bestemme præstationsevne og træthedsudvikling.

 

Kompetencer

 • Kritisk at kunne analysere og vurdere, hvorledes videnskabelige artikler kan give information om, hvordan præstationsevnen kan optimeres i forskellige idrætsgrene med øje for individuelle behov, herunder kunne vurdere via hvilke mekanismer, træning der giver et ændret/yderligere træningsstimuli, intensiverede træningsperioder, restitution op til konkurrencer eller supplementering med ergogene stoffer kan øge atletens fysiologiske kapacitet og præstationsevne.
 • At designe og vurdere humanfysiologiske forsøg til at undersøge relevante problemstillinger i relation til præstationsoptimering.

Forelæsninger og projektarbejde (herunder også forsknings-/​laboratorietimer).

Oplyses på Absalon før kursusstart.

Dybdegående kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi er en fordel (fx humanfysiologi 1 og 2 på kandidatuddannelsen i humanfysiologi). Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.

Igennem kurset indgår underviser og peer-feedback i forbindelse med fremlæggelser af videnskabelig litteratur og projektarbejde.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Prøveformsdetaljer
De studerende udarbejder i løbet af kurset (i grupper af 2-4) en projektrapport (på max 15 normalsider), som danner grundlag for den individuelle mundtlige eksamen af en varighed af 20 min. inkl. votering. Den mundtlige eksamen består af en selvstændig fremlæggelse af projektarbejdet med efterfølgende diskussion, hvori hele pensum inddrages.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i projektarbejde og rettidig aflevering af grupperapport.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

For at opfylde indstillingskrav til eksamen kan allerede afleveret projektrapport genanvendes. Manglende projektrapport afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Projektarbejde
 • 55
 • Eksamensforberedelse
 • 44
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK23010U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hostrup   (8-7772797d7e7c7f7a4a786f827d38757f386e75)
 • Lars Nybo   (4-747f687546746b7e7934717b346a71)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students