Fysisk aktivitet og sundhed - Metabolisme

Kursusindhold

Kurset omhandler fysisk aktivitets betydning for sundhed, herunder relevante emner inden for stofskifte og endokrinologi. Der er fokus på fysiologiske og molekylære reguleringsmekanismer. Et specifikt fokus er effekter af både enkeltstående fysisk aktivitet såvel som træning, og omfatter forskellige former for fysisk aktivitet. Emner behandles ud fra videnskabelige artikler som bidrager med evidens fra kvantitative (interventions studier) (primære) og epidemiologiske (sekundære) undersøgelser. Emner relateret til det metaboliske syndrom tages op i undervisningen, herunder hjerte-/karsygdomme med kobling til lipoproteinmetabolisme, diabetes (primært Type 2), insulinresistens og fedme.

Engelsk titel

Physical Activity and Health - Metabolism

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal opnå kendskab til fysiologiske og molekylære faktorer relateret til det metaboliske syndrom, hjertekarsygdomme, lipoproteinmetabolisme, type 2 diabetes, insulinresistens og fedme. Den studerende opnår desuden viden om enkeltstående fysisk aktivitets og trænings effekter herpå.

Færdigheder:

Den studerende kan anvende fysiologisk, evidensbaseret argumentation for fysisk aktivitets betydning for sundhed både mundligt og på skrift.

Kompetencer:

Den studerende kan sammenholde og vurdere videnskabelige artikler og syntetisere viden om fysisk aktivitets betydning for sundhed.

Problembaseret læring (PBL), studenterfremlæggelser og forelæsninger. I grupper af 3-5 personer udarbejdes en skriftlig synopsis (3 sider) i en selvvalgt problemstilling. Der vil være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses uden for den skemalagte undervisning. Desuden er skemalagt PBL og faglig synopsis obligatorisk.

Oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse. Uden kendskab til humanfysiologien svarende til Human Fysiologi del 1 og 2 (eller tilsvarende fysiologiske kurser) på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse vil kurset være svært at følge.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der er løbende mundtlige fremlæggelser fra de studerende, som der kommenteres på fra underviserne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Individuel mundtlig eksamen (20 min) baseret på den i grupper afleverede skriftlige synopsis.
Krav til indstilling til eksamen

Skemalagt PBL og faglig synopsis obligatorisk.

Afleveret skriftlig synopsis (3 sider) udarbejdet i grupper af 3-5 personer i en selvvalgt problemstilling.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

For at opfylde indstillingskrav til eksamen kan allerede afleveret synopsis genanvendes. Manglende synopsis afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 108
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK23009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
B
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jørgen Wojtaszewski   (2-6f7c45736a7d7833707a336970)
 • Morten Hostrup   (8-736e75797a787b7646746b7e7934717b346a71)
 • Rasmus Kjøbsted   (15-756476707876316e6d7265767768674371687b76316e7831676e)
Gemt den 29-02-2024

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students