Styrketræning og motorisk kontrol

Kursusindhold

I kurset belyses morfologiske og fysiologiske faktorer af betydning for muskelstyrke samt det neurobiologiske grundlag for motorisk kontrol og færdigheder. Kurset tilstræber at fremme en såvel detaljeret mekanistisk som integrativ forståelse for muskelstyrke og motorisk kontrol, der strækker sig fra muskel- og senemorfologi, grundlæggende molekylære og cellulære mekanismer til hjernens netværksdynamikker og relationen til adfærd, styrke og motorisk kontrol i praksis.

Derudover har kurset et primært fokus på, hvordan adaptationer i muskel- og senevæv mv. samt ændringer i centralnervesystemet ligger til grund for ændringer i styrke og motoriske færdigheder ved længerevarende træning. Her fokuseres både på effekter af inaktivitet og træning, på betydende faktorer i udformningen af træningsprotokoller samt på betydningen af målgruppe, herunder aldersrelaterede effekter af træning.

Foruden at fokusere på grundlæggende mekanismer af betydning for muskelstyrke og motorisk kontrol samt på adaptationer til styrketræning og færdighedsindlæring, fokuserer kurset på effekter af forskellige former for styrketræning. Udformning af træningsprotokoller med henblik på at optimere træning af muskelstyrke og motorisk kontrol for at fremme præstation i idræt eller at fremme funktionsniveau igennem rehabiliterings-træning vil dermed indgå.

De studerende bliver introduceret til forskellige metodiske tilgange til at undersøge muskelstyrke og motorisk kontrol, træningsinducerede ændringer samt de underliggende mekanismer. Dette inkluderer praktisk erfaring med relevante forskningsmetoder.

Engelsk titel

Strength Training & Motor Control

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag

Målbeskrivelse

Den studerende skal gennem undervisningsforløbet opnå følgende:

Viden

 • Om faktorer af betydning for muskelstyrke og motorisk kontrol
 • Om sammenhænge mellem muskelstyrke, motorisk kontrol, funktionsniveau og idrætslig præstation. 
 • Om morfologiske, fysiologiske og funktionelle effekter af forskellige typer styrketræning, færdighedsindlæring men også inaktivitet samt de underliggende mekanismer.
 • Om effekter af styrketræning og færdighedsindlæring igennem livet og for særlige målgrupper samt kendskab til hvilken betydning kost kan have.
 • Om sundhedsrelaterede effekter af styrketræning.
 • Om effekter af og modificerende faktorer for styrke- og færdighedstræning i forbindelse med rehabilitering.
 • Om effekter af styrketræning og færdighedsindlæring på idrætslig præstationsevne.

Der lægges vægt på kendskab til litteraturens grundlæggende teorier, terminologi og arbejdsmetoder samt på den studerendes viden om morfologi, cellulære og molekylære fysiologiske mekanismer samt mekanismer af betydning for funktion.

Færdigheder

Den studerende vil

 • Kunne designe og udføre eksperimentelle studier, der tester en relevant problemstilling relateret til styrketræning og motorisk kontrol og kunne diskutere denne i forhold til den eksisterende viden (herunder udvælge og diskutere relevant litteratur).
 • Opnå praktisk evne til at designe protokoller og gennemføre forskellige former for muskelstyrke- og færdighedstræning tilpasset den givne målgruppe
 • Kunne udføre simple laboratorie­baserede og funktionelle tests.
 • Udvikle færdigheder i at analysere videnskabelige problemstillinger og præsentere videnskabelige studier med det formål at evaluere og diskutere fysiologisk og funktionel betydning, studiedesign, resultater, konklusioner og perspektiver.

 

Kompetencer

Den studerende vil

 • Kunne analysere videnskabelige studier, syntetisere viden og diskutere undersøgelser i sammenhæng med den videnskabelige baggrundslitteratur
 • Kunne diskutere hvilke forhold, der ligger til grund for forskelle i muskelstyrke og motorisk kontrol samt for træningsinducerede ændringer herunder betydningen af modificerende faktorer som alder, køn, træningsform m.v.
 • Have kompetencer til at analysere og diskutere valg af trænings- og testmetoder i forhold til specifikke målgrupper og forskellige videnskabelige problemstillinger
 • Kunne integrere denne viden, for derigennem at kunne diskutere årsagssammenhænge og tilegne sig specifik, detaljeret viden om mekanismer af betydning for styrke og motorisk kontrol i en specifik sammenhæng.
 • Kunne diskutere udstrækningen og betydningen af funktionel overførbarhed af træningsinducrede adaptationer i muskelstyrke og motorisk kontrol.
 • Kunne forholde sig kritisk til den eksisterende litteratur samt vurdere og perspektivere eksperimentelt arbejde og forsøgsresultater i forhold til den eksisterende litteratur.
 • Kunne sætte fagets fokusområde og problemstillinger i relation til samfundsmæssig relevans og til den mulige betydning for det enkelte individ.

 

Undervisningen vil omfatte forelæsninger og eksperimentelle demonstrationer inkl. databehandling samt studenterpræsentationer, gruppearbejde og arbejde med peer-feedback.

Videnskabelig originallitteratur suppleret af reviews og oversigtsartikler. Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Bachelorgrad i Idræt eller anden relevant bachelorgrad samt kurset Human fysiologi 1.
Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem kurset indgår feedback fra underviser i forbindelse med fremlæggelse af artikler, analyser samt på diskussion af empiri. De studerende får mundtlig feedback på deres oplæg i undervisningen samt feedback på deres skriftlige arbejde under kurset. Her benyttes såvel peer feedback som feedback fra underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Centralt stillet 3-dages (72 timer) skriftlig eksamensopgave. Besvarelsen er individuel og må maksimalt bestå af 15 normalsider (2400 anslag pr. side inkl. mellemrum). De 15 sider omfatter ikke forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Indhold, der overskrider de 15 sider vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

Øvelsesrapport skal være godkendt inden eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Samme som ordinær.

Ved manglende opfyldelse af indstillingskrav skal øvelsesrapport afleveres 3 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Øvelser
 • 10
 • Laboratorie
 • 10
 • Studiegrupper
 • 10
 • Eksamen
 • 30
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK22008U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jesper Lundbye-Jensen   (8-6f717a7369677e6a45736a7d7833707a336970)
 • Thomas Elbenhardt Jensen   (8-796a6f6a73786a7345736a7d7833707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students