Aerob og anaerob træning - kredsløb og ilttransport

Kursusindhold

Kurset omhandler kredsløbstilpasninger ved aerob og anaerob træning. Den første del omhandler tilpasninger i blodet samt hjertets strukturelle og funktionelle tilpasninger til træning. Derefter gennemgås reguleringsmekanismer for blodgennemstrømning og hvordan arterier og arterioler påvirkes af livsstilssygdomme, træning og kønshormoner. Kurset gennemgår ydermere ilttransport og iltkinetik samt begrænsninger i maksimal iltoptagelse. Til sidst gennemgås regulering af kapillærtilvækst i skeletmuskler med særlig henblik på effekt af træning. 

I kurset indgår studenterfremlæggelser af videnskabelige artikler og arbejde med cases, som skal fremlægges mundtligt.
Foruden faglig viden har kurset fokus på forståelse og mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler.

Engelsk titel

Aerobic and Anaerobic Training: Effects on the Cardiovascular System and Oxygen Transport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende opnår kendskab til de tilpasninger, der forekommer i hjertet, blodet og blodkar ved træning samt hvilken fysiologisk betydning disse tilpasninger har. Den studerende opnår forståelse for betydningen af kønsforskelle samt træningsintensitet og -volumen for kredsløbets tilpasninger.

Den studerende opnår kendskab til, hvordan inaktivitet og livsstilssygdomme påvirker kredsløbet og hvilke sundhedsfremmende effekter på kredsløbet der kan opnås med træning.

Den studerende opnår kendskab til fysiske og molekylære mekanismer der ligger til grund for tilpasninger i kredsløbet med træning.

Den studerende opnår grundlæggende kendskab til forskellige eksperimentelle modeller som kan bruges til at studere kardiovaskulære parametre og ilttransport.

Færdigheder:

Færdighed i mundtlig fremlæggelse af videnskabelige artikler og problemstillinger med henblik på evaluering af fysiologisk relevans, studiedesign, resultat og konklusioner.

Kompetencer:

Den studerende opnår kompetence i kritisk at kunne analysere og diskutere videnskabelige artikler, samt at sætte det i relation til anden videnskabelig litteratur.

Forelæsninger, arbejde med cases, studenterfremlæggelse og demonstrationsøvelse.

Videnskabelige artikler. Oplyses før kursusstart på Absalon.

Grundigt kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet samt de obligatoriske humanfysiologiske kurser på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi).
Uden tilsvarende baggrund vil kurset være svært at følge.
Kurset forudsætter endvidere faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig feedback på eksamen

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig fremlæggelse á 30 min inkl. votering.
10 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel med ca. 24-timers forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med 2 bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 140
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK22004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Ylva Hellsten   (9-7f6e6b7272797a6b7446746b7e7934717b346a71)
 • Jens Bangsbo   (8-6f6766736c78677445736a7d7833707a336970)
Underviser

Andre ansatte fra "Integrativ fysiologi"

Gemt den 15-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students