Aflyst Idræt, globalisering og national identitet

Kursusindhold

Kurset introducerer til dyrkelsen af national identitet i en globaliseret elitesportsverden. Der lægges vægt på forståelse af globaliserede idrætslige megaevents funktionsmåde og herunder især OL og VM/EM i fodbold. Dertil kommer en forståelse af eliteidrættens betydning for den nationale sammenhængskraft og for nationers positionering i verdenssamfundet via turneringer og værtskaber. Kurset vil i særlig grad tematisere brug af eliteidræt i diplomatisk øjemed og autoritære regimers brug af eliteidrætten til ’sportswashing’.  

Engelsk titel

Sport, Globalisation and National Identity

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden

 • Kendskab til teorier om nation building, nation branding, soft power og megaevents.
 • Kendskab til faktorer og strategier, der kan have indflydelse på nationale og globale idrætsorganisationers politikudøvelse.
 • Viden om forskellige definitioner på modernitet, globalisering og nationalisme i relation til eliteidræt.
 • Teoretisk indsigt i brug af elitesporten som led i ’public diplomacy’, atletaktivisme og kønsdiversitet.

 

Færdigheder

 • Kunne analysere inden- og udenrigspolitiske processer i relation til elitesport.
 • Kunne agere inden for forskellige eliteidrætsorganisationers politikhorisont.
 • Kunne diskutere nationalistisk brug af elitesporten samt betydningen af megaevents i politisk branding af værtsnationer.
 • Kunne anvende kildekritik.

 

Kompetencer

 • Kunne analysere magtstrategier i relation til nationer og globale idrætsorganisationer.
 • Kunne udvælge og anvende relevante kvalitative forskningsmetoder til undersøgelse af politiseringsprocesser i elitesport.
 • Kunne perspektivere fagområdets relevans idrætspolitisk.

Forelæsninger, filmanalyse, kildearbejde, kollokvier, praktiske øvelser, gruppeopgaver, studenterfremlæggelser og plenumdiskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Mundtlig fra underviser og peer feedback (studerende giver hinanden feedback).

Der stilles en prøveopgave undervejs med mulighed for peer- og underviserfeedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering, løbende under kurset.
Individuel skriftlig hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling indenfor kursets målbeskrivelse, som skal undersøges med relevant litteratur og metoder præsenteret på kurset. Max 15 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

Prøveopgave som stilles i løbet af kurset skal være godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, skal prøveopgave afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Revideret version af tidligere bedømt prøveopgave kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 11
 • E-læring
 • 20
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK22002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
C2
mandag 15-17 & onsdag 13-17
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Hans Bonde   (6-716b78776d6e49776e817c37747e376d74)
Gemt den 28-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students