Teori 1: Idrætspædagogik og -psykologi

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra pædagogiske og psykologiske teorier.

Temaer kan for eksempel være læring, dannelse, identitet, mening, motivation og deltagelse.

Engelsk titel

Theory 1: Pedagogy and Psychology of Sport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra pædagogiske og psykologiske teorier, der kan anvendes til at belyse samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster. 

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og skal opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt. 
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum til at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig kritisk til litteraturen og hvad den kan anvendes til. 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle idrætsrelevante problemstillinger med et pædagogisk og/eller psykologisk perspektiv. 
Den studerende skal udvikle en forståelse for teoris betydning i deres fremtidige erhverv, f.eks. i forbindelse med undervisning, udviklingsarbejde og analyseprocesser.

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Obligatorisk kursus på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback og mundtlig feedback fra undervisere i forbindelse med fremlæggelser og obligatoriske øvelser. De studerende får også mundtlig feedback i processen med at udarbejde skriftlig hjemmeopgave.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Prøveformsdetaljer
Skriftlig individuel hjemmeopgave med selvvalgt idrætsrelevant problemstilling, som skal undersøges med relevante teorier fra kurset.
Max 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.
Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

Der indgår 3 obligatoriske opgaver på kurset, som skal være godkendt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

For at opfylde indstillingskrav til eksamen kan allerede afleverede obligatoriske opgaver genanvendes. Manglende obligatoriske opgaver afleveres senest 3 uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK20005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning.
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlotte Svendler Nielsen   (9-6e7e797470777e70794b7970837e397680396f76)
Gemt den 13-03-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students