Sundhedssociologi

Kursusindhold

Regeringens folkesundhedsprogram problematiserer befolkningens sundhedstilstand og ønsker, at individet selv tager ansvar for sundhed og sygdom, det værende med hensyn til kost, motion, rygning eller alkohol.  Kurset vil, ud fra en sociologisk vinkel, give den studerende redskaber til kritisk at reflektere over sundhedspolitikkens betydning på individ- og samfundsniveau med fokus på både praksis, digitalisering og styring.
Kurset vil også problematisere stillesiddende livsstil og teknologiske forandringer som både udfordring og potentiale i forhold til fysisk aktivitet.
Kurset introducerer til sociologiske tænkere som Bourdieu og Foucault, samt anvender de sociologiske teorier i relation til temaer om sundhed/forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko og idræt/sport.
På kurset inddrages forskningsartikler og derved opøves de studerende  i kritisk artikellæsning.

 

Engelsk titel

Health Sociology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

 • Har sundhedssociologisk viden om forebyggelse og sundhedsfremme, evidens, livsstil, risiko relateret til idræt/sport/fysisk aktivitet
 • Har viden om centrale sociologiske teorier knyttet til sundhedstemaet
 • Har viden om kvantitative og kvalitative metoders anvendelse indenfor sundhedssociologien
   

Færdigheder:

 • Kan anvende forskningsbaserede sundhedssociologiske metoder og teorier og viden til kritisk at analysere og vurdere sundhedssociologiske problemstillinger
 • Kan læse og vurdere forskningslitteratur
   

Kompetence:

 • Kan analysere og reflektere kritisk over forskningsundersøgelser indenfor sundhedstemaet   

Forelæsninger, gruppeøvelser og studenterfremlæggelser

Oplyses før kursusstart på Absalon

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
Skriftlig og individuel centralstillet 5-dages hjemmeopgave.
Max 8 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum, ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Tekst ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 12.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

OBS!  Et skriftligt arbejde må kun bleve bedømt én gang og der må derfor ikke afleveres samme opgave, eller dele af den, flere gange.

Der må gerne citeres eller gengives fra egne tidligere opgaver hvis:

1. Der henvises til sig selv som enhver anden kilde (med fx opgavenavn og forfatternavne)

2. Der tydeligt vises når der er tale om citat

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.
 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 117
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEK14012U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B1 og B2
Kapacitet
Ingen begrænsning
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Adam B. Evans   (3-6364674270677a75306d7730666d)
Underviser

Gæsteforelæsere

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students