Træningsfysiologi (T-TrænFys)

Kursusindhold

Kurset omhandler fysiologiske tilpasninger til forskellige træningsformer, herunder:

 • Aerob træning
 • Anaerob træning
 • Kombineret træning (concurrent training)
 • Intensiveret træning

 

Den første del af kurset omhandler træningsklassificering og fysiologiske tilpasninger til træning med fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur. Herefter gennemgås det fysiologiske grundlag for anvendelsen af forskellige træningsformer til at optimere præstationsevnen, herunder også metoder til at manipulere træningsrespons.

I kurset indgår studenterfremlæggelser af forskningsartikler og projekt-arbejde.

 

Engelsk titel

Physiology of Training (T-TrænFys)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden: 

I løbet af kurset opnår den studerende viden om:

 • Det fysiologiske grundlag bag klassificeringen og inddelingen af forskellige træningsformer, fx aerob og anaerob træning, med en forståelse af intensitetsdomæner og energiomsætning.
 • Fysiologiske tilpasninger til forskellige træningsformer med særligt fokus på kredsløb, metabolisme og skeletmuskulatur, og kan på baggrund af dette forholde sig til, hvorledes ændringer i disse kan påvirke præstationsevnen i forskellige intensitetsdomæner i relation til specifikke idrætsgrene.
 • Anvendelsen af kombinerede træningsformer og intensiveret træning med henblik på præstationsoptimering, samt hvilke interaktioner der kan være med forskellige ergogene stoffer i forbindelse med træning.

 

Færdigheder:

I løbet af kurset opnår den studerende færdigheder i:

 • At kunne planlægge, sammensætte og forestå aerob og anaerob træning, samt forholde sig til idrætsspecifikke og individuelle behov.
 • At kunne forholde sig til og udføre relevante test med henblik på individuelle behov.
 • At kunne designe og udføre simple forsøg der afprøver problemstillinger relateret til træningsfysiologi.
 • At kunne anvende digitale og innovative værktøjer til at undersøge og grafisk præsentere træningsfysiologisk data

 

Kompetencer:

I løbet af kurset opnår den studerende følgende kompetencer:

 • At kunne på baggrund af videnskabelig litteratur kritisk analysere og vurdere effekten af forskellige træningsformer for en given idrætsudøver.
 • At kunne vurdere en idrætsudøvers behov for forskellige typer af træning.
 • At kunne vurdere fysiologiske mekanismer der ligger til grund for ændringer i præstationsevne i forbindelse med aerob og anaerob træning, samt kombineret træning.
 • At kunne forholde sig kritisk til træningsfysiologisk litteratur, samt vurdere og perspektivere eksperimentelt arbejde i forhold til denne.
 • At kunne opsætte relevante problemstillinger og hypoteser, samt at kunne diskutere dem i relation til den eksisterende træningsfysiologiske viden.

Forelæsninger, gruppetimer og forskningsbaserede forsøg/​øvelser.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kendskab til humanfysiologi og arbejdsfysiologi er en fordel (fx kurserne i arbejdsfysiologi på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet). Uden tilsvarende baggrund kan kurset være svært at følge.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende arbejder under kurset i grupper - i relation hertil arbejdes med peer-feedback og kollektiv feedback.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering på baggrund af den studerendes deltagelse i følgende aktiviteter:
- Synopse (5 sider) udarbejdet i grupper
- Gruppefremlæggelse på baggrund af synopse og grafisk visualisering af resultater (infographic)

Aktiviteterne vægtes ikke og der gives en samlet vurdering.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Skriftlig 10-siders hjemmeopgave på baggrund af tidligere gruppeoplæg og synopse.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 153
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • Eksamen
 • 20
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB23013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Morten Hostrup   (8-706b7276777578734371687b76316e7831676e)
 • Jens Bangsbo   (8-6d6564716a7665724371687b76316e7831676e)
Gemt den 21-06-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students