Sportsernæring

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Fysiologiske principper og videnskabelig dokumentation vil danne basis for undervisningen om den aktive idrætsudøvers kost, og for forståelsen for sammenspil mellem fysisk aktivitet og kost. Emner der indrages er:

Energitilgængelighed, vægttab, makro- og mikronæringsstof behov, ergogene stoffer, antioxidanter, hydrering/dehydrering, kostsammensætning under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.

I den praktiske del indgår 2 obligatoriske opgaver, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

 

 

Engelsk titel

Sports Nutrition

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

VIDEN
Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER
Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere ud fra den videnskabelige litteratur.

 

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde og hjemmearbejdsopgaver.

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses på  Absalon løbende under kursusforløbet.

Fysiologi, arbejdsfysiologi (svarende til de obl. kurser i Arbejdsfysiologi på Bacheloruddannelsen i Idræt og fysisk aktivitet), Træningsfysiologi eller tilsvarende.

Skriftlig
Mundtlig

Individuel skriftlig feedback på rapport samt individuel mundtlig feedback på øvelse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Skriftlig aflevering af øvelsesrapport 2.
Krav til indstilling til eksamen

Øvelsesrapport 1 skal være afleveret og godkendt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Aflevering af en 3 dages centralt stillet skriftlig hjemmeopgave, der består af spørgsmål inden for kursets faglige indhold og den anbefalede litteratur.

Opgaven udleveres onsdag kl. 9.00 og afleveres i Digital eksamen senest fredag kl. 16.00 i reeksamensugen.

Øvelsesrapport 1 skal være afleveret til bedømmelse senest 14 dage før reeksamen og være godkendt senest en uge inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 22
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB22003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
50
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Bente Kiens   (6-6a73716d767b48766d807b36737d366c73)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students