Motion som forebyggelse og behandling

Kursusindhold

Patofysiologi, sygdomslære, træningsfysiologi i forhold til forebyggelse og behandling af f.eks overvægt, type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, osteoporose, m.v. 

Engelsk titel

Exercise for Disease Prevention and Treatment

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende opnår epidemiologisk og mekanistisk viden om en række almindelige sygdommes udviklingsforløb og sammenhæng, hvorledes disse relaterer til specielt overvægt og inaktivitet, og hvorledes disse kan forebygges eller behandles med fysisk aktivitet.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at forstå og analysere akut fysisk aktivitet og regelmæssig motions indflydelse på helbredstilstanden.

Dertil basale kompetencer i videnskabelig informationssøgning og kritisk stillingtagen til originallitteratur og data.

Færdigheder:
Den studerende kan redegøre for, hvorledes fysisk aktivitet kan bruges i forbindelse med forebyggelse og behandling af en række livsstils- og aldersbetingede sygdomme.

Forelæsninger, case-studier og praktik

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Basale fysiologikurser samt kurser i arbejdsfysiologi (for idrætsstuderende specielt Arbejdsfysiologi 2) eller tilsvarende anbefales.

Kurset er identisk med NIDA04050 Motion på recept.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve á 3 timer uden hjælpemidler.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen á 20 minutter, inkl. votering, uden forberedelse, hvor der inden eksaminationen starter trækkes 1 spørgsmål, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19007U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
60
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Thomas Elbenhardt Jensen   (8-77686d68717668714371687b76316e7831676e)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students