Boldspil - fra teknik til taktik

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i teori og praksislæring i boldspil. Kurset har fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer i specifikke boldspil (basketball og fodbold) samt velkendte og mindre kendte net-/ketcherspil (bl.a. badminton og andre udvalgte spil). Det er fælles for alle spillene at der arbejdes med grundlæggende tekniske elementer og spillenes taktiske muligheder. Det er gennemgående at den studerende skal udvikle tekniske og taktiske kundskaber og færdigheder samt kunne beskrive, forklare og begrunde, hvor der er klare sammenhænge imellem tekniske færdigheder og taktiske muligheder i spillene. Endvidere skal den studerende kunne anvende spilanalyse til at udvikle det enkelte spil i forhold til spillernes niveau, men også anvende spilanalyse på tværs af spillene i forløbet.

For både basketball, fodbold og badminton gælder det at den studerende skal opnå spilnære praksisfærdigheder samt analytisk og teoretisk indsigt i grundlæggende tekniske og taktiske elementer. Derudover skal den studerende opnå kendskab til spillets regler og spillets udvikling og anvendelse i forhold til forskellige målgrupper.

Engelsk titel

From Technique to Tactics in Ballgames

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden:

Det er målet, at den studerende :

 • udvikler grundlæggende forståelse for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil, der muliggør, at det specifikke spil fungerer på såvel et personligt som et kollektivt plan
 • opnår indgående kendskab til og forståelse af spillenes teori og terminologi

 

Færdigheder:

Det er målet, at den studerende :

 • behersker grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder inden for basketball, fodbold, badminton og andre udvalgte net-/ketcherspil
 • kan anvende grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

 

Kompetencer:

Det er målet, at den studerende:

 • kan forklare og forevise de praksisfærdigheder, som er væsentlige for det enkelte boldspil både isoleret og under spil
 • er i stand til at tilrettelægge et hensigtsmæssig forløb med henblik på at stimulere læring
 • kan beskrive og analysere de boldspilsspecifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder og være i stand til at give hensigtsmæssig feedback
 • kan analysere, reflektere og konkludere på forskelle imellem forskellige boldspil og net-/ketcherspil, samt forklare forskellenes betydning for aktiviteten
 • kan udarbejde, gennemføre og evaluere en undervisning med høj kvalitet for både øvede og begyndere på gymnasieniveau

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.

Litteratur oplyses på Absalon før kursusstart.

Kurserne: "Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder", "Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi" samt "Fra boldbasis til boldspil".

Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.

Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Den studerende får igennem forløbet personlig feedback på egne færdigheder. På udvalgte gruppeopgaver anvendes formativ feedback. Peer-feedback på opgaver undervejs

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 15 min, inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Til den praktisk mundtlige eksamen, udtrækkes et tilfældigt emne indenfor et af fagets bold-/net-/ketcherspil. Den udtrukne videoopgave og den afleverede skriftlige opgave samt tilhørende diskussion til eksamen skaber evalueringsgrundlaget. Den studerende evalueres i de udtrukne emner samt relaterede/​perspektiverende spørgsmål inden for emneområdet. Der gives en karakter på baggrund af præstationen til den praktisk mundtlige eksamen. Eksamen varer 15 minutter inkl. votering med intern censur.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB19003U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

2 blokke

Placering
Blok 1 og Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
Kapacitet
120
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Jacob Wienecke   (8-7b6d697269676f694472697c77326f7932686f)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students