Idrættens organisering i teori og praksis (T-Velfærd)

Kursusindhold

Kurset stiller skarpt på idrætskonsulenters arbejdsfelt og følgende faglige felter:

 • alle temaer knytter sig til organiseringen af idræt i Danmark, herunder viden om specifikke organisationer i teori og praksis, såsom Danmarks Idrætsforbund, DGI, idrætsforeningerne den kommercielle sektor og specifikke professioner, herunder idrætskonsulenten og bestyrelsesformanden
 • lovgivning, betænkninger, politiske programmer m.v., der har præget idrætten og præger idrætten i dag (fx Lov om Udlodning)
 • analyse og forståelse af aktuelle velfærdspolitiske emneområder, såsom hvordan idrættens foreninger, organisationer og kommercielle udbydere arbejder med idrætten i forhold til særlige målgrupper, frivillige, og nye tendenser i idrætsdeltagelsen

 

Der vil endvidere være gæstebesøg af idrætskonsulenter og ledere fra idrætten.

Engelsk titel

The Governance and Development of Sport in Theory and Practice (T-Velfærd)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Viden:

De studerende skal opnå viden om frivillige idrætsorganisationer, foreninger og kommercielle udbydere samt deres rolle i den danske velfærdspolitik.
De studerende skal kunne reflektere over kursets teoretiske viden i forhold til den præsenterede empiri og aktuel forskning.Færdigheder:

De studerende skal kende til den lovgivning, der gælder for idrætten i dag. 
De studerende skal kunne vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger, som idrættens organisationer står overfor, og gennem kendskab til aktuel forskning kunne diskutere forskellige løsningsmodeller for dette arbejde.Kompetencer: 
De studerende skal kunne arbejde som idrætskonsulenter i idrættens organisationer og foreninger og kommercielle udbydere.

Forelæsninger, gruppearbejde og gæsteoplæg

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Prøveformsdetaljer
5 dages skriftlig individuel opgave på basis af en centralt stillet opgaveformulering.
Opgaven er individuel og må maks. fylde 10 normalsider á 2400 anslag, inkl. mellemrum men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Opgaven udleveres mandag kl. 9.00 og afleveres fredag kl. 23.00.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

OBS! Et skriftligt arbejde må kun blive bedømt én gang og du må derfor ikke aflevere den samme opgave, eller dele af den, flere gange.

Du må gerne citere eller gengive fra dine egne tidligere opgaver, hvis du:

1. Husker at henvise til dig selv som til enhver anden kilde (med fx opgavenavn og forfatternavne).

2. Tydeligt viser når der er tale om citat.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 68
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNEB16001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Wagner   (2-84864f7d7487823d7a843d737a)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students