Didaktiske forskningsmetoder

Kursusindhold

I dette modul bliver du introduceret til didaktiske forskningsmetoder og du får erfaringer med at læse relevant forskningslitteratur inden for naturfagsdidaktik. Modulet lægger således et vigtigt fundament for de efterfølgende moduler, samt det afsluttende masterprojekt.

Vi arbejder med spørgsmål som for eksempel hvad er egentlig forskellen mellem kvalitative og kvantitative forskningsmetoder? Og hvordan påvirker valget af metode, hvad vi kan få viden om i didaktisk forskning? På modulet får du mulighed for at reflektere over, hvordan forskeres perspektiv på videnskab og metode påvirker valg af problemstilling, udvælgelse af data, analyse og fremstillingsform af resultater. Dette giver dig det teoretiske grundlag for at kunne reflektere over kvalitetskriterier knyttet til forskellige metodiske tilgange, og over dit eget valg af metode i masterprojektet.

Kurset er organiseret i forskellige temaer, som hver giver indsigt i forskningsmetoder (fx kvantitative metoder, kvalitative metoder og mix af metoder) gennem læsning og afsøgning af feltet af forskningslitteratur. Du skal vise forståelse for og kunne kritisk vurdere den valgte forskningslitteratur og dens mulige betydning for egen praksis.

Engelsk titel

Science Education Research Methods

Uddannelse

Masteruddannelsen i scienceundervisning

Målbeskrivelse

Du får indsigt i det naturfagsdidaktiske forskningsfelt med særligt fokus på didaktiske forskningsmetoder. Du vil kunne læse forskningslitteratur og vurdere den kritisk i forhold til din egen praksis.

Du får viden om

 • muligheder og begrænsninger af kvalitative og kvantitative forskningsdesigns samt kombinationer af disse
 • hvordan forskellige problemstillinger og forskningsspørgsmål påvirker forskningsprocessen
 • de forskellige komponenter i et forskningsdesign

 

Du får også kompetence til at 

 • kritisk vurdere forskellige forskningsmetoder
 • reflektere over fordele og ulemper ved forskellige forskningsdesigns, metoder og indsamlingsværktøjer
 • forklare betydningen af forskningslitteraturen for egen praksis

Gruppearbejde og holdundervisning med fokus på studentaktive arbejdsformer, fx diskussion af faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum, mundtlige præsentationer og kritisk analyse af forskningsartikler, osv.

Relevant litteratur på engelsk og dansk. Pensum omfatter både metodelitteratur og en samling forskningsartikler, der vil blive genstand for analyse.

 

 

Deltagere skal opfylde adgangskrav til MiSU, herunder gerne gennemført gymnasiepædagogikum eller tilsvarende.

Dette kursus er ikke åbent for ordinære bachelor- og kandidatstuderende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelsestid
Prøveformsdetaljer
Den studerende trækker tilfældigt en artikel fra kursets litteratur, hvilket bruges som udgangspunkt for at kritisk vurdere styrker og svagheder ved didaktiske forskningsmetoder.
Krav til indstilling til eksamen

For hver af de fire kursusdage skal de studerende uploade et reflektionsnotat. Den studerende skal have afleveret mindst tre af de fire reflektionsnotater for at være indstillet til eksamen. Der vil være mundtlig og peer-feedback på refkeltionsnotaterne.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Re-eksamen foregår som ordinær eksamen. 

Hvis indstillingskravet om mindt tre reflektionsopgaver ikke er opfyldt, skal opgaverne revideres og genafleveres til kursusansvarlig senest 4 uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den masterstuderende skal reflektere over forskningslitteratur i forhold til egen undervisningspraksis. Den studerende skal vise forståelse for og kunne kritisk vurdere den valgte forskningslitteratur og dens mulige betydning for egen praksis.

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 89
 • Øvelser
 • 7,5
 • Eksamen
 • 1
 • Eksamensforberedelse
 • 20
 • Total
 • 137,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDM23001U
ECTS
5 ECTS
Niveau
Master
Varighed

1 blok

Placering
Forår
Pris

DKK 10.000

Skemagruppe
Undervisning foregår mandage over fire kursusgange, ca. hver anden uge i perioden marts-juni.

Vi anbefaler, at alle mandage i perioden så vidt muligt friholdes til studiearbejdet. Der skal påregnes forberedelse individuelt/i grupper og online via Absalon mellom kursusgangene.
Kapacitet
28
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Magdalena Kersting   (9-706e687576776c716a436c7167316e7831676e)
 • Lene Møller Madsen   (8-6e6f6f6366756770426b7066306d7730666d)
Gemt den 29-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students