Idrætsfagets videnskabsteori (VtIdr)

Kursusindhold

Indføring i idrætsfagets videnskabsteori og etik. Såvel naturvidenskabelige som humanistiske og samfundsvidenskabelige videnskabsteorier belyses i relation til idræt.

Kurset indeholder endvidere en introduktion til etiske aspekter knyttet til fagets udøvelse, til idrætsforskningen og til etiske problemstillinger i idrætsverdenen.

Engelsk titel

Philosophy of Sports Science (VtIdr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Målbeskrivelse

Kompetencer

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetender til at:

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til idrætsfaget
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til idrætsfagets rolle i samfundet.
 • Udvise faglig selvforståelse og forståelse af idrætsfagets forhold til tilgrænsende fagfelter og discipliner.
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation, og kritisk reflektere over idrætsfagets metoder.

 

Færdigheder

Ved kursets udgang opnår den studerende færdigheder i at:

 • Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til idrætsfaget.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til idrætsfaget.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til idrætsfaget.

 

Viden

Ved kursets udgang opnår den studerende viden til at:

 • Beskrive udvalgte etiske teorier, herunder pligtetiske og utilitaristiske argumentationsformer.
 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over idrætsfaget som videnskab.
 • Beskrive idrætsfagets samfundsmæssige rolle og betydning samt træk af idrætsfagets historiske og institutionelle baggrund.
 • Beskrive videnskabelige processer i idrætsfaget gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for forskning og uddannelse inden for idræt.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og gruppetimer. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se Absalon for kursuslitteratur

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af bacheloruddannelsen i idræt.

Skriftlig
Mundtlig

Der gives skriftlig feedback på afleveringsopgaver (ikke obligatoriske) og mundtlig feedback på fremlæggelser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 48 timer
Prøveformsdetaljer
48 timers skriftlig opgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 141
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB19006U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
125
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
 • Institut for Idræt og Ernæring
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Sara Green   (10-77657665326b76696972446d7268326f7932686f)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students