Biologisk videnskabsteori (VtBio)

Kursusindhold

Biologisk videnskabsteori har som formål:

 • at være det sted i bachelorstudiet, hvor den studerende får tid og redskaber til at reflektere over biologien som fag og videnskab.

 

 • give den studerende indsigt i videnskabsteoretiske begreber, herunder de som har etisk og politisk relevans for forholdet mellem biologi og samfund; og tilbyde begrebslige redskaber for udfoldelse af kritisk sans og evne til at stille interessante spørgsmål.

 

 • give den studerende et indblik i aspekter af biologiens historie og særegne karakter såvel som dens samfundsmæssige relevans, for derved at sætte den studerende i stand til at anskue faget i større sammenhæng.
Engelsk titel

Theory of Science for Biologists (VtBio)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Målbeskrivelse

Viden

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetencer til at:

• Beskrive udvalgte videnskabsteorier af relevans for kritisk refleksion over eget fag (biologi), herunder etiske teorier om det gode/værdifulde, om den rette handlen og om det retfærdige samfund.

• Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over de biologiske fagfelter, f.eks. metode, kausalitet, videnskabelig usikkerhed og videnskabens grænser.

• Beskrive aspekter af biologiens samfundsmæssige rolle og betydning, samt træk af den biologiske videnskabs historiske/institutionelle baggrund.

• Beskrive videnskabelige processer i biologisk forskning gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation, herunder data-intensiv forskning.

• Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for det pågældende studium.

 

Færdigheder

Ved kursets udgang opnår den studerende færdigheder til at: 

• Identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til biologien.

• Identificere metodologiske og epistemologiske problemer i relation til biologien.

• Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til biologien.

 

Kompetencer

Ved kursets udgang opnår den studerende kompetencer til at: 

• Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til den videnskabelige praksis i de biologiske discipliner og forskningsfelter.

• Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den biologiske videnskabs rolle i samfundet.

• Udvise faglig selvforståelse og se de biologiske fag i forhold til tilgrænsende fagfelter/discipliner.

• Diskutere forskellige opfattelser af hvad videnskab er i forhold til ens eget fag (biologi) gennem hele spektret fra grundforskning over anvendelsesorienteret og strategisk forskning til innovation, og kritisk reflektere over det pågældende fags metoder , herunder implikationerne af data-intensiv forskning.

Forelæsninger og diskussionsøvelser.

Tekster, slides, ugesedler og supplerende artikler. Se Absalon, når kurset bliver oprettet.

1 års biologistudier.

Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

I øvelsestimerne arbejdes der med anvendelse af de videnskabsteoretiske begreber under feedback fra medstuderende og underviser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Opgavesæt med spørgsmål, der dækker kursets pensum.
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

1 A4-side med noter.

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen. 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 161
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NNDB12001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
220
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for det Biologiske Område
Udbydende institut
 • Institut for Naturfagenes Didaktik
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Joeri Witteveen   (2-6e7b446d7268326f7932686f)
 • Sara Green   (10-75637463306974676770426b7066306d7730666d)
Underviser

Claus Emmeche, Sara Green og evt. hjælpelærere og instruktorer

Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students