Sandsynlighedsteori 2 (Sand 2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på SAND og giver en fundamental indføring i avancerede sandsynlighedsteoretiske begreber af central betydning for anvendelser og anden matematisk og statistisk teori.

 •     L2 og Hilbert rum
 •     Betingede fordelinger; betingede forventninger og uafhængighed
 •     Filtreringer; tilpassede processer
 •     Martingaler, submartingaler, and supermartingaler
 •     Stoptider og relaterede begreber
 •     Markov processer i diskret tid
 •     Radon-Nikodyms teorem

 

Engelsk titel

Probability Theory 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden

 •     Avancerede begreber fra sandsynlighedsteori
 •     Stokastiske processer i diskret tid
 •     Betingede fordelinger og forventninger

 

Færdigheder

Evnen til at

 •     anvende resultater om betingede forventninger
 •     regne med martingaler og lignende

 
Kompetencer

Evnen til at

 •     diskutere modeller baseret på diskrete stokastiske processer
 •     vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af matingaler og lignende

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsteori (SAND) - alternativt Mål- og integratalteori (MI) fra tidligere år.
Lebesgueintegralet og målteori (LIM) - alternativt Analyse 2 (An2) fra tidligere år.

Mundtlig

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til den endelige eksamen skal to obligatoriske opgaver, der løses i grupper, godkendes i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt i løbet af kurset skal de(n) ikke godkendte opgave(r) genafleveres til godkendelse. Opgaverne skal afleveres senest 4 uger inden begyndelsen af reeksamensugen, for at kunne blive godkendt tre uger inden begyndelsen af re-eksamensugen.

Hvis der er ti eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB22013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Wiuf   (4-7a6c7869437064776b316e7831676e)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students