Sandsynlighedsteori 2 (Sand 2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på SAND og giver en fundamental indføring i avancerede sandsynlighedsteoretiske begreber af central betydning for anvendelser og anden matematisk og statistisk teori.

 •     L2 og Hilbert rum
 •     Betingede fordelinger; betingede forventninger og uafhængighed
 •     Filtreringer; tilpassede processer
 •     Martingaler, submartingaler, and supermartingaler
 •     Stoptider og relaterede begreber
 •     Markov processer i diskret tid
 •     Radon-Nikodyms teorem

 

Engelsk titel

Probability Theory 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Målbeskrivelse

Viden

 •     Avancerede begreber fra sandsynlighedsteori
 •     Stokastiske processer i diskret tid
 •     Betingede fordelinger og forventninger

 

Færdigheder

Evnen til at

 •     anvende resultater om betingede forventninger
 •     regne med martingaler og lignende

 
Kompetencer

Evnen til at

 •     diskutere modeller baseret på diskrete stokastiske processer
 •     vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af matingaler og lignende

5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsteori (SAND) - alternativt Mål- og integratalteori (MI) fra tidligere år.
Lebesgueintegralet og målteori (LIM) - alternativt Analyse 2 (An2) fra tidligere år.

Mundtlig

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 107
 • Øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 32
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB22013U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Wiuf   (4-887a8677517e7285793f7c863f757c)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students