Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat)

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i et programmeringssprog som fx F# eller lignende. Projekter der skrives i LaTeX.

Engelsk titel

Linear Algebra in Computer Science (LinAlgDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet.

 

Færdigheder:

 • Beherske fundamentale metoder og algoritmer i lineær algebra: Matrixmanipulation inkl. inversion, Gauss-elimination, determinantbestemmelse, bestemmelse af egenværdier og egenvektorer; såvel uden hjælpemidler som ved at benytte computerstøttede beregninger.
 • Benytte komplekse tal.
 • Skrive matematik i LaTeX.

 

Kompetencer:

 • Fortolke resultaterne af de fundamentale metoder og algoritmer nævnt ovenfor.
 • Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer.
 • Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension.
 • Afgøre diagonaliserbarhed.
 • Udføre og udnytte basisskift.

Det ugentlige program består af: 5 timers forelæsning, 4 timers øvelser, og 2 timers regn-selv øvelser med tilgang til hjælp fra studenterinstruktorer. Der er 7 ugers undervisning.

"Diskret matematik og algoritmer (DMA)" og "Programmering og problemløsning (PoP)".

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Der afleveres 3 projekter individuelt; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hvert projekt tæller lige meget.
Der afholdes endvidere 2 individuelle skriftlige prøver hver af 1-2 timers varighed; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hver prøve tæller lige meget.
Projekterne laves "derhjemme" mens prøverne besvares under opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle sædvanlige hjælpemidler er tilladt i forbindelse med aflevering af projekterne. Ingen elektroniske hjælpemidler (ud over dem der stilles til rådighed) er tilladt i forbindelse med de skriftlige prøver.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

De studerende skal demonstrere, at de har erhvervet sig en tilfredsstillende del af kursets målbeskrivelser.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 96,5
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 32,5
 • Total
 • 206,0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB15002U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
 • Datalogisk Institut
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Henrik Laurberg Pedersen   (7-6a6770746b6d72426f63766a306d7730666d)
 • Henrik Granau Holm   (4-6a716e6f426f63766a306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students