Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem)

Kursusindhold

Anvendelse af Maple. Komplekse tal. Talfølger. Kontinuitet, differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel. Taylorapproksimation. Løsning af simple differentialligninger. Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable. Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable.

Engelsk titel

Introduction to the Mathematics for the Chemical Sciences (MatIntroKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience
 

Målbeskrivelse

Viden:

Inden for kursusindholdet skal de studerende have kendskab til centrale begreber, kende til et passende bibliotek af teknikker, objekter og formler og inden for dette bibliotek have internaliseret visse dele som umiddelbar paratviden, således at kursusindholdet kan udfoldes i nedenstående kompetencer.


Kompetencer:

Inden for fagområder i de rekvirerende bacheloruddannelser hvor matematik spiller en hovedrolle at kunne tilegne sig de fornødne matematikkundskaber, især med henblik på efterfølgende kursers problemstillinger som kræver matematiske løsningsmodeller. Disse kompetencer opbygges under udøvelsen af nedenstående færdigheder.Færdigheder:

At kunne:

 • udføre regning med komplekse tal,

 • bestemme grænseværdier for funktioner, herunder anvende l’Hospital’s regel

 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,

 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,

 • opstille taylorapproksimationer for funktioner af 1 variabel,

 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,

 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,

 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,

 • udføre ekstremumsundersøgelser,

 • argumentere korrekt for anvendelse af teori og metoder i opgaveløsning

 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående.

 

180 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 75 min. computerøvelser og 90 min. arbejd-selv med instruktorhjælp pr. uge.

Løbende feedback i undervisningsforløbet

I løbet af kurset vil besvarelser af afleveringsopgaver blive rettet. Ved aktiv deltagelse i klasseundervisningen får de studerende feedback fra klasselærer og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering med karakter givet ved en samlet vurdering af 2 multiple-choice prøver. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn i blokuge 5 og blokuge 9, hver på 75 minutter.

Dertil skal den studerende have godkendt fire ud af seks afleveringsopgavesæt. Afleveringsopgaverne kan udarbejdes i grupper af op til tre studerende.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt fire ud af seks afleveringsopgavesæt gives karakteren -3 for hele kurset.

Hvis den studerende slet ikke afleverer noget som helst (hverken afleveringsopgavesæt eller prøver) gives dog bedømmelsen "udeblevet".
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler som lærebøger og noter er tilladte.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

150 min. stedprøve med tilsyn.

Multiple choice prøver reeksamineres ved en samlet multiple choice prøve på 150 min. Til multiple choice prøven må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler som lærebøger og noter er tilladte.

Hvis den studerende ikke har fået godkendt fire afleveringsopgaver i løbet af kurset, skal den studerende aflevere fire af de seks afleveringsopgaver fra kurset individuelt senest 4 uger (28 dage) før mandag i reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Alle målbeskrivelsens færdigheder kan afprøves gennem afleveringsopgaver og multiple choice prøver. Bedømmelsen foretages ud fra en overordnet vurdering af fordelingen af de studerendes opnåede samlede pointtal.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 86
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 50
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB13022U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
På enkelte hold kan regneøvelser ligge uden for skemagruppen
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
 • Kemisk Institut
 • Niels Bohr Institutet
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Tinne Hoff Kjeldsen   (3-84787b507d7184783e7b853e747b)
 • Søren Fournais   (8-6a73797672656d77447165786c326f7932686f)
Underviser

Ud over den kursusansvarlige (forelæsninger), klasselærere og studenterinstruktorer (holdundervisning).

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students