Sandsynlighedsregning og statistik 2 (SS2)

Kursusindhold

 

 • Diskret sandsynlighedsteori og kombinatorik.
 • Betingning og uafhængighed.
 • Store Tals Lov.
 • Lineær regression.
 • Hypotesetest og konfidensintervaller baseret på diskrete fordelinger, bootstrap og permutation.
 • Normalfordelingen.

 

Der lægges speciel vægt på emner med relevans for undervisning i statistik og sandsynlighedsregning i gymnasiet.

Engelsk titel

Probability Theory and Statistics 2 (SS2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

.Viden:

 • Forklare de fundamentale kombinatoriske principper og deres anvendelse i diskret sandsynlighedsregning.
 • Forklare den matematiske teori for og anvendelsen af statistiske regressionsmetoder.
 • Forklare principperne bag simulation af stokastiske variable.


Færdigheder:

 • Opstille naturlige hypoteser i forbindelse med lineær regression.
 • Gennemføre statistiske test i forbindelse med regressionsanalyse, herunder usikkerhedsberegninger og residualplot.
 • Besvare sandsynlighedsteoretiske påstande ved hjælp af kombinatorik.
 • Besvare sandsynlighedsteoretiske påstande ved hjælp af simulation.
 • Benytte R til implementation af simulationsbaserede metoder.


Kompetencer:

 • Vurdere brugbarheden af en statistisk model til at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål.
 • Opbygge simulationsforsøg til undersøgelse af simple stokastiske problemer.

4 timers forelæsning og 4 times øvelser per uge i 7 uger.

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), Analyse 1 (An1)

Individuel

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne og forelæsningerne.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 27 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen er en 27 timers tag-hjem prøve.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 112
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 38
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAB10004U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Wiuf   (4-796b7768426f63766a306d7730666d)
Underviser

Carsten Wiuf

Gemt den 09-08-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students