Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Stokastiske variable og deres sandsynlighedsfordelinger
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger
 • Middelværdi og varians
 • Simultane og marginale fordelinger
 • Stokastisk uafhængighed
 • Estimation
 • Hypotesetest og konfidensintervaller
 • Lineær regression
 • Introduktion til det statistiske programsystem R
 • Simulation
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheroruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Målbeskrivelse

Viden:

 • Forståelse af fordelingsbegrebet
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, hypotesetest)
 • Forståelse for lineær regression


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre hypotesetest
 • Gennemføre relevante beregninger i R


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog
 • Gennemføre statistiske operationer i R
 • Opstille simple statistiske modeller (herunder lineær regressiom), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne

 

4 timers forelæsning, 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)

Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: Gruppeopgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA09014U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2 og Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Bo Markussen   (5-64716f6374426f63766a306d7730666d)
 • Helle Sørensen   (5-6a676e6e67426f63766a306d7730666d)
Underviser

Bo Markussen underviser in blok 2 og Helle Sørensen underviser i blok 3.

Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students