Introduktion til numerisk analyse (NumIntro)

Kursusindhold

Numerisk analyse er et grundlæggende element, når der arbejdes med computermodeller indenfor en lang række anvendelsesområder såsom væske-simulering, styring af robotter og diverse optimeringsproblemer.

Dette kursus er både praktisk og teoretisk. Den studerende vil arbejde med at forstå de numeriske algoritmer og metoder fra en teoretisk vinkel. Dvs. at kunne forklare de matematiske principper, der ligger bag de numeriske metoder, og kunne udføre diverse beviser på egen hånd. Såsom at bevise at en metode finder en løsning, eller hvor hurtigt en metode kan finde en løsning. Udover det teoretiske vil kurset indeholde en stor del programmering. Her skal den studerende vise, at det teoretiske kan blive omsat til praksis. Dette gøres ved at implementere de gennemgåede metoder fra teorien og anvende dem på forskellige legetøjsproblemer.

Engelsk titel

Introduction to Numerical Analysis (NumIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
 

Målbeskrivelse

Viden om

 • Standard numeriske metoder for
  • ikke lineære ligninger,
  • lineære ligningssystemer,
  • egenværdier,
  • interpolation,
  • differentiation og integration,
  • differentialligninger.
 • Simpel programmering i et imperativt sprog, heriblandt
  • procedurer/funktioner,
  • variable,
  • sætninger, numeriske udtryk, scope med mere.

 

Færdigheder i at

 • opstille simple modeller til numerisk løsning af ikke lineære ligninger, lineære ligningssystemer og egenværdiproblemer,
 • opstille simple modeller til approksimation af funktioner, differentialkvotienter og integraler,
 • implementere og løse ovenstående i et imperativt programmeringssprog.

 

Kompetencer til selvstændigt at

 • arbejde med åbne opgaver, hvor ikke alle detaljer er givet på forhånd,
 • præsentere matematik skriftligt,
 • benytte et imperativt programmeringssprog til at skrive og afvikle små programmer,
 • forklare hvad der adskiller ”eksakt matematik” fra ”numerisk matematik”.

7 ugers undervisning bestående af forelæsninger (2 x 2 timer per uge) kombineret med teoretiske og praktiske øvelser (4 timer per uge). Det forventes, at de studerende arbejder selvstændigt i studiegrupper (ca. 8 timer i gennemsnit per uge) samt forbereder sig til forlæsning og øvelser.

MatIntroMat/Nat og LinAlgMat/Nat eller tilsvarende.

Alle deltagere skal være i besiddelse af en bærbar computer til øvelser og programmeringsopgaver.

Kurset er ligeledes rettet mod bacheloruddannelserne i datalogi, de fysiske fag, kemi og andre bachelor- og (som værktøjskursus) kandidatuddannelser med de relevante forudsætninger.

Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse, (afleveringsopgave)
Prøveformsdetaljer
Evalueringen består af en 3-timers skriftlig prøve og en afleveringsopgave, som stilles i den sidste halvdel af kurset.

Afleveringsopgaven tæller 50% af den samlede karakter, mens den skriftlige prøve tæller de resterende 50%.

Afleveringsopgaven skal bestås for at det samlede kursus kan bestås.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skiftlige hjælpemidler samt lommeregner kan medbringes til skriftlig eksamen. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Afleveringsopgave og 30 minutters mundtlig eksamen i fuld pensum uden forberedelse. Afleveringsopgaven tæller 50% af den samlede karakter, mens den mundtlige prøve tæller de resterende 50%.

 

Afleveringsopgaven skal bestås for at det samlede kursus kan bestås. Hvis afleveringsopgaven tidligere er bestået, skal den ikke genafleveres. 

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 68
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Øvelser
 • 14
 • Studiegrupper
 • 56
 • Eksamen
 • 26
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA09005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

7 ugers undervisning.
Placering
Blok 1
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Bladt   (5-446e636676426f63766a306d7730666d)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students