Algebra 2 (Alg2)

Kursusindhold

Ringe, legemer, homomorfier, idealer, kvotientringe, brøkringe.
Faktorisering i kommutative ringe, hovedidealområder, Euklidiske ringe.
Polynomiumsringe, faktorisering i polynomiumsringe, irreducibilitet.
Moduler, homomorfier, eksakte følger (hvis tiden tillader det).

Engelsk titel

Algebra 2 (Alg2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
 

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende, inden for kursets indhold, at kunne:

VIDEN:
- Udvise overblik over og forståelse af grundlæggende matematiske begreber og teorier

FÆRDIGHEDER:
- Følge argumenter der indgår i beviser
- Formulere og gengive centrale definitioner, resultater og beviser
- Argumentere med centrale abstrakte begreber
- Anvende centrale resultater og metoder til at løse konkrete problemer og opgaver

KOMPETENCER:
- Relatere kursets indhold til tidligere (algebra)kurser

5 timers forelæsninger samt 4 timers øvelser per uge i 7 uger.

Algebra 1 (Alg1) eller tilsvarende.

Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Ved aktiv deltagelse i øvelserne og diskussiontimerne får de studerende mundtlig feedback fra instuktoren og medstuderende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
30 minutters forberedelsestid
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler er tilladt i forberedelsestiden. Under eksaminationen må den studerende kun medbringe et stykke papir med nogle stikord.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinære.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 142
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA07005U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Henrik Granau Holm   (4-6d747172457266796d33707a336970)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students