Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

Kursusindhold

Betalingsstrømme; dødelighedsteori; oversigt over de vigtigste forsikringsformer; ækvivalensprincippet; prospektive reserver og differentialligninger for disse; omkostninger; generelle Markovkæder i livsforsikring med anvendelser på invaliditetsforsikring og flerlivsforsikringer; overskud og bonus; markedsrenteprodukter.

Engelsk titel

Basic Life Insurance Mathematics (Liv1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden:
Se indhold

Færdigheder:
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne

 • Definere og analysere Markovprocesser i kontinuert tid og et endeligt tilstandsrum
 • Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovproces
 • Karakterisere betingede forventede nutidsværdier og momenter af betalingsstrømme med deterministiske differentialligninger
 • Analysere overskudsdannelsen i livsforsikringskontrakter
 • Diskutere forskellige metoder til tilbageførsel af overskud
 • Formalisere et markedsrenteprodukt

Kompetencer:
Kurset skal give de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt eller en bestand af sådanne kontrakter.

6 forelæsninger om ugen og 4 øvelsestimer om ugen i 7 uger.

Forsikring og Jura (Forsk&Jura1)
Lebesgueintegralet og målteori (Lim)
Sandsynlighedsteori (Sand)
Sandsynlighedsteori 2 (Sand2)
Finansiering 1 (Fin1)
eller tilsvarende

Mundtlig
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
med opsyn
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA06067U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsninger.
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Mogens Steffensen   (6-74766e6c757a4774687b6f35727c356b72)
kontor 04.3.09
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students