Regnskab og jura (Regn&Jura2)

Kursusindhold

En oversigt over regnskabs- og tilsynsstandarder inden for forsikring.

Engelsk titel

Accounting and Law (Regn&Jura2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Viden om den regnskabs- og tilsynslovgivning, som danner rammen for forsikringserhvervet.

Færdigheder: Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne
redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regulering af og tilsyn med en forsikringsvirksomhed; Redegøre for grundlæggende principper i regnskabsførelse; Redegøre for det lovgivningsmæssige miljø for regnskabsførelse i en forsikringsvirksomhed

Kompetencer: At give den studerende indsigt i den regnskabs- og tilsynslovgivning som danner rammen for forsikringserhvervet

6 timers forelæsninger per uge i 7 uger.

Forsikring og jura eller tilsvarende.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ingen forberedelse
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinære

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA05077U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Furrer   (6-687774746774426f63766a306d7730666d)
Underviser

eksterne undervisere

Gemt den 12-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students