Finansiering 1 (Fin1)

Kursusindhold

Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.

Engelsk titel

Finance 1 (Fin1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Målbeskrivelse

Læringsmål for Finansiering 1

Viden

 • Deterministiske betalingsrækker. Arbitrage og eksistens af diskonteringsfaktorer. Rentebegreber: Rentestruktur. nulkuponrenter, forwardrenter. Obligationsmarkedsbegreber: Obligationstyper, effektive renter og andre konventioner, varighed. NPV-kriteriet.
 • Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering. Middelværdi/varians-analyse. CAPM.
 • Stokastiske fler-periodemodeller Dynamisk justerede porteføljer. Fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning. Anvendelser til prisfastsættelse af afledte aktiver.

Færdigheder

 • Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker og fortage simple kalkyler med disse; rentesregning og NPV-kriteriet.
 • Beregne middelværdi/varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
 • Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i simple stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre basal sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.


Kompetencer

 1. Formulere forbrugs- og (specielt) investeringsproblemer, der inddrager tidsværdien af penge og samt meningsfyldte afvejninger mellem risiko og forventet afkast.
 2. Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.
 3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1. 

6 timers forelæsning og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger.

Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Sandsynlighedsteori (Sand) eller tilsvarende.

Skriftlig
Individuel
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA05076U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 1
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Rolf Poulsen   (4-83807d77517e7285793f7c863f757c)
Gemt den 28-02-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students