Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (UvMat)

Kursusindhold

Vi fordyber os i udvalgte emner vedr. tal, algebra og stokastik. Det gymnasiale stof genbesøges fra et underviserperspektiv, på basis af universitetsmatematik som I har lært i forudsætningskurserne, særlig LinAlg og An0. Der arbejdes specielt med : kombinatorik og induktionsbeviser; polynomier; logiske aspekter af ligningsløsning; decimalrepræsentationer og delmængder af de reelle tal; modellering med funktioner og følger, herunder regressionsmetoder; elementær sandsynlighedsregning. 

Engelsk titel

Mathematics in a Teaching Context (UvMat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Den tilstræbte viden er en uddybning af forudsætningskurserne inden for det det angivne indhold med henblik på udvalgte emner fra gymnasiets matematikpensum. Dette sker gennem bla. kompetencerne at

 • løse mere krævende faglige opgaver i de behandlede emner
 • udvælge eller udarbejde sammenhængende præsentationer af delemner
 • formulere opgaver indenfor emnerne, herunder mere udfordrende og problemorienterede
 • forholde sig kritisk til relevante ressourcer i arbejdet (herunder teknologiske hjælpemidler, internetsider og lærebøger)
 • arbejde med de behandlede emners betydning (fx brug) i andre gymnasiefag

samt andet selstændigt arbejde med gymnasiet kernestof.

Hertil forventes den studerende ved kursets slutning at beherske færdigheder i form af teknisk formåen inden for traditionelle blyant-papir teknikker, anvendelser af matematikprogrammer og informationssøgning på internettet.

3 timers forelæsninger og 5 timers øvelser og vejledning per uge i 7 uger.

A. Sultan og A. Artzt: The Mathematics that every secondary school math teacher needs to know (2. udg., Routledge 2018).

Analyse 1 (An1) senest i samme blok

Det er ok at tage Analyse 1 sideløbende i blok 4, men forudsætningskurserne (An0, LinAlg, MatIntro) bruges intensivt og skal derfor være bestået.

Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Kurset er udtaget til ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af mindst 4 ud af 7 ugentlige opgaver. 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Da eksamen afholdes som ITX-eksamen, stiller KU’s eksamenshus computere til rådighed. Egen computer, tablet, lommeregner eller mobiltelefon må IKKE medbringes.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. For at gå til re-eksamen skal mindst 4 ud af de stillede 7 opgaver være godkendt. Hvis dette krav ikke blev opfyldt under kurset, skal alle de ikke-godkendte opgaver genafleveres og godkendes senest tre uger før begyndelsen af re-eksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 97
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Vejledning
 • 14
 • Eksamen
 • 53
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA05016U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 4
Skemagruppe
C
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carl Winsløw   (7-7b6d727770737b446d7268326f7932686f)
Gemt den 15-11-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students