Matematisk modellering (Model)

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til de redskaber og processer bag matematisk modellering, som omhandler overgangen fra virkelighed til modeller og tilbage til virkeligheden:

1. Et virkeligt problem bliver oversat til et matematisk problem.
2. Det matematiske problem løses indenfor en matematiske kontekst.
3. Løsningen oversættes og fortolkes i den tilsvarende biologiske, økonomiske, … kontekst, og diskuteres i hvilket omfang modellen er realistiske.

Vi arbejder med flere matematiske værktøjer, såsom differentialligninger, stokastiske simulationer og agent-baserede modeller. Kurset er meget praktisk og der programmeres i høj grad i Maple.

Kurset illustrerer hvordan matematiske modeller er blevet en stor del af det moderne liv og støtter vigtige beslutninger i samfundet. Eksempler vil blive hentet fra epidemiologi (f.eks. covid), økonomi, biologi, fysik, sociologi, og daglige situationer. Vi kombinerer praktiske, teoretiske, og videnskabelige modeller. Det sker på en sådan måde, at studerende der sigter mod gymnasiet udvikler en portfolio med modeller, der kan bruges i undervisning, mens studerende indenfor ren matematik, statistik, matematisk økonomi, og fysik udvikler evnen til at anvende matematik i konkrete virkelige situationer.

Engelsk titel

Mathematical Modelling (Model)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende vil lære: tre-fase diagrammet i matematisk modellering; grundlæggende matematisk værktøj til modellering, såsom differentialligninger, simulationer, og data analyse; at skrive projektrapporter; grundlæggende teknikker til Maple programmering til at analysere modeller.

Færdigheder:
Ved kursets afslutning vil de studerende have færdigheder i at: anvende modelleringsteknikker til analyse af modeller; identificere valgte, samt potentielle, antagelser og simplificeringer af en model; identificere virkelige problemer der kan formuleres matematisk; oversætte virkelige problemer til matematiske problemer og løse dem; fortolke de opnåede matematiske løsninger i forhold til virkeligheden.

Kompetencer:
Ved kursets afslutning forventes at de studerende kan bygge og analysere matematiske modeller; forstå modellens begrænsningerne; diskutere modellens anvendelse; fortolke modellens resultater i forbindelse med det virkeligt problem hvor modellen stammer fra.

12 timer forelæsninger/​videoer, 28 timer øvelser (bl.a. med Maple) og 6 timer til prøver i alt i uger 1 til 7.

Analyse 1 (An1) og Linear Algebra eller tilsvarende. Erfaring i programmering, såsom den opnået i NumIntro, er fordelagtigt.

Alle deltagere skal være i besiddelse af en bærbar computer til øvelser og forelæsninger.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Løbende evaluering med bedømmelse givet for en samlet vurdering af to prøver og en gruppeopgave. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn i uge 3 og 6. Prøverne varer 3 timer, besvares i Maple og uploades i Absalon. Alle hjælpemidler er tilladte (uden internetadgang). Gruppeopgaven afleveres to gange. Første gang afleveres opgaven til peer-review hos medstuderende i uge 8. De studerende får feedback fra peer-reviewerne i slutning af uge 8. Opgaven genafleveres herefter i uge 9. Karakteren for opgaven er udelukkende baseret på den anden aflevering. I gruppeopgaven skal der være redegjort for den enkelte studerendes bidrag. Hver prøve tæller 30% i karakteren og gruppeopgaven tæller 40% i karakteren. Man kan maksimalt opnå 30 point i hver prøve. Hvis den studerende ikke opnår mindst 15 point i de to prøver tilsammen, gives karakteren -3 for hele kurset.
Den endelige karakter transformeres til 7-trin skala.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

En 27-timer hjemmeopgave. Alle hjælpemidler tilladt. Opgaven besvares i Maple.


Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 126
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 40
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA05009U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 3
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
 • Elisenda Feliu   (6-6869686f6c78437064776b316e7831676e)
 • Astrid Steen Rasmussen   (3-63756f426f63766a306d7730666d)
Gemt den 11-10-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students