Introduktion til økonomi (ØkIntro)

Kursusindhold

Kurset omfatter basal mikro- og makroøkonomisk teori og introducerer herved grundlæggende “økonomisk tænkning” og giver basal forståelse for den økonomiske faglighed.

Engelsk titel

Introduction to Economics (ØkIntro)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
 

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til og forståelse for begreber og sammenhænge vedrørende kursets hovedemner:

 • Markedsformer og fuldkommen konkurrence
 • Forbrugerteori, herunder præferencer, nytte, budgetrestriktioner, efterspørgsel og forbrugeroverskud
 • Virksomhedsteori, herunder teknologi, profitmaksimering, omkostningskurver og udbud
 • Økonomisk markedsligevægt og efficiens under “perfekte” forhold (fravær af markedsfejl)
 • Partiel ligevægt på det enkelte konkurrenceprægede marked, herunder velfærd og dødvægtstab og virkningen af afgifter
 • Makroøkonomiske data, herunder sondring mellem reale og nominelle variable
 • Basale makroøkonomiske sammenhænge og forskellen mellem langt og kort sigt
 • Basal langsigts-makroteori, den klassiske makromodel, pengeforhold og inflation
 • Basale kortsigts makromodeller af IS-LM-typen for lukket og åben økonomi
 • Markedsfejl - monopol og eksternaliteter

 

Færdigheder:

 • Kunne ræsonnere i og analytisk håndtere økonomiske optimeringsproblemer og modeller af type som dem, der indgår i kurset
 • Kunne anvende økonomisk ræsonment til abstrakte såvel som konkrete problemer på basalt niveau
 • Løse modeller for forbruger- og virksomhedsoptimering
 • Kunne analysere i basale mikro- og makroøkonomiske ligevægtsmodeller

 

Kompetencer:

 • Til nogen grad kunne diskutere fordele og ulemper ved forskellige modeller herunder tage kritisk stilling til underliggende antagelser
 • Kunne anvende værktøjer og modeller af type som omfattet i kurset til selvstændig analyse af konkrete mikro- og makroøkonomiske problemer inden for fagets emneområder.

 

Der udbydes kontortid

3x2 timers forelæsninger og 2x2 timers øvelser per uge i 7 uger.

Ved sidste kursuskørsel blev følgende litteratur brugt

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics with Calculus, first edition, Norton samt N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Intenational.
Versioner efter 7. kan bruges

Gymnasial uddannelse med matematik på A-niveau.
NMAB10002U Introduktion til de matematiske fag eller tilsvarende senest samtidig.

Skriftlig
Kollektiv
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af fire hjemmeopgaver som afleveres i løbet af blokken. Den studerende består kurset hvis og kun hvis alle hjemmeopgaver bestås. Der er mulighed for genaflevering af de tre første opgaver.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 128
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
NMAA04032U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 blok

Placering
Blok 2
Skemagruppe
B
Kapacitet
Ingen begrænsning
Der kan være færre pladser i eftertilmeldingsperioden
Studienævn
Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
 • Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlig
 • Morten Graugaard Olsen   (3-7d777f5075737f7e3e7b853e747b)
Gemt den 12-09-2023

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students